fbpx
icon Global
Linkedin Twitter Facebook Instagram YouTube SoundCloud
 Teade

“Ettevõtte monitooring” muutus “ettevõtete seireks”

20. veebr. 2007

Alates 20. veebruarist muutis Krediidiinfo “ettevõtte monitooringu” nimetust. Teenuse uueks nimeks on “ettevõtete seire” ning teenuse sisuks endiselt ettevõtete kohta avalikes allikates (äriregistris, maksehäireregistris, kohtulahendite registris, ajakirjanduses jne) ilmunud teabe jälgimine.  Teenusele uue nime andmine on ajendatud kahest põhjusest. Esiteks, “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” soovitab “monitooringu” asemel kasutada eestikeelset sõna “seire”, mille on loonud Eesti “Ettevõtte monitooring” muutus “ettevõtete seireks”