icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Uus raport ütleb krediidilimiidi summa

16. okt. 2007

Alates 16. oktoobrist alustab Krediidiinfo AS krediidilimiidi raporti väljastamist, mis annab konkreetse soovituse kas ja kui palju ettevõttele krediiti müüa. 

Esmakordselt Eestis sisaldab krediidiraport juba valmis vastuseid ettevõtte krediidivõime kohta. Krediidilimiidi raport annab võimaluse muuta krediidiotsuste tegemine oluliselt lihtsamaks ning kiiremaks, sest vaid hetkega saab teada saada nii ettevõtte krediidiriski taseme, krediidilimiidi summa kui maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse. 

Krediidilimiidiraport töötati välja Krediidiinfo analüütikute grupi poolt. Lisaks krediidireitingule võeti raporti väljatöötamisel aluseks Krediidiinfo viimase viie aasta pankrotiuuringud, Maksehäireregistri statistika, maksuvõlgade dünaamika, ettevõtte juhtide taust seotud ettevõtetes ning paljud muud statistilist kaalu omavad parameetrid. 

Krediidilimiidi summa arvutamisel on arvesse võetud nii ettevõtte finants- ja majandusolukorda kui tema maksekombeid. Krediidisobivuse hinnangu usaldusväärsus seisneb raporti prognoosivõimes. Lisaks reitingule omab krediidilimiidi raportis prognoosivõimet lühi- ja pikaajalise maksejõuetuse tekkimise tõenäosus, mis selgitab, kas ettevõtte võlgnevused on juhuslikud (nt tulenevad lohakast maksedistsipliinist) või on ettevõttes tekkinud nn lumepalli efekt, kus selleks, et vana võlg ära maksta, võetakse rohkem krediiti. 

Kõigi aastaaruande esitanud ettevõtete pikaajalise maksehäiretõenäosuse arvutus näitab, et ligikaudu 70%-le Eesti ettevõtetest võib julgelt krediiti müüa, 12%-le võib krediiti müüa piirangutega ja ligi viiendikule ettevõtetest ei ole krediiti müük õigustatud. Kuna Eesti majanduskasv aeglustub, mängivad õigesti määratud krediidilimiidid järjest olulisemat rolli ettevõtte majanduslikus edus. Lisaks riskide maandamisele aitab krediidilimiitide kaasajastamine ka müügikäibe maksimaalsel tasemel hoida. 

Postituse teema