icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Eesti ettevõtete maksekäitumine ei ole aastaga halvenenud

22. apr. 2008

Krediidiinfo ASi iga-aastasest krediidipoliitika turu-uuringust selgub, et hoolimata majanduskasvu aeglustumisest ei näita Eesti ettevõtete maksekäitumine halvenemise märke. 

Eelmise aastaga võrreldes on ettevõtete maksehilinemine koguni ühe päeva võrra vähenenud – keskmiselt tasutakse arveid 8 päeva tähtajast hiljem. Samuti on viimastel aastatel tõusnud õigeaegselt arveid tasuvate ettevõtete arv. Tähtaegselt maksab Eestis arveid 62% ettevõtetest. 

Kuigi maksetavad ei ole seni halvenenud ning 86% ettevõtetest on klientide maksekäitumisega rahul, on järjest suuremaks ohuallikaks muutumas krediidijuhtimise madal tase Eesti firmades. 

Teeb valvsaks, et vaid 18% ettevõtetes on olemas kirjalik reeglistik krediidiotsuste tegemiseks. 80% ettevõtetes tegeleb krediidiküsimustega firmajuht ning professionaalsete ametikohtade (raamatupidajad, finants- ja müügijuhid) osalus krediidiotsuste langetamisel väheneb aasta-aastalt. 

Võimalikele probleemidele viitab ka ennetavate meetmete vähesus krediidijuhtimises. Vaid veidi üle poolte ettevõtete (57%) teostab oma klientide üle seiret. Krediidilimiite kasutab riskide vähendamiseks kõigest 33% firmadest. 

Võlglastega tegelemisel kasutab professionaalseid teenuseid 41% ettevõtetest. Enim kasutatakse inkassofirmade ning õigusbüroode abi, samuti ostetakse aasta-aastalt järjest rohkem sisse krediidijärelevalve teenust. Võlgnevuses klientide “karistamiseks” kasutatakse sagedamini krediidi sulgemist, viiviste lisamist ja maksetähtaja lühendamist. 

Postituse teema