icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Uute ettevõtete nimedes kajastub Balti identiteet üha vähem

17. juuni 2009

Krediidiinfo uuris sõnade Balti, Baltic, Balt kasutamist uute registreeritud osaühingute nimedes. Analüüsiti osaühingute registreerimist Äriregistris aastate 2006 – 2009 esimesel viiel kuul. Tulemustest selgus, et 2007. aastal langes eelnimetatud sõnade kasutus 15,63%, kui registreeriti 135 osaühingut, mis sisaldasid sõnu Balti, Baltic, Balt. Aastatel 2008 ja 2009 on aga langus vastavalt 32,59% (91 OÜ-d) ja 31,87% (62 OÜ-d). 
Põhjuseks võib olla asjaolu, et Balti identiteet ei oma ettevõtete jaoks nii olulist tähendust kui varasematel aastatel ning selle atraktiivsus on langenud. 

Postituse teema