icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Majandusaasta aruande esitamisega viivitamine sulgeb ettevõtte krediidi

22. sept. 2009

Alates 29. septembrist sulgeb Krediidiinfo nende ettevõtete krediidilimiidid, kes pole esitanud majandusaasta aruannet. Krediidilimiitide sulgemine võib puudutada kuni 3674 ettevõtet. 

Kokku on Äriregistrile 2008. majandusaasta aruande esitamata jätnud ca 8 000 ettevõtet, kellest rohkem kui pooled on kõrge krediidiriskiga ettevõtted. Krediidilimiitide sulgemine puudutab ülejäänut 3674 ettevõtet, kelle krediidirisk on olnud seni madal. 

Enamik ettevõtete aruannete esitamistähtaeg oli 30. juuni. Krediidilimiitide sulgemine ei puuduta uusi ettevõtteid ega neid, kelle majandusaasta ei kattu kalendriaastaga. 

Krediidi võimalikult operatiivne sulgemine on vajalik samm, sest ettenägematutes majandusoludes muutub krediidirisk vananenud andmete korral määramatuks. Krediidiinfo kogemus näitab, et andmete avalikustamisega venitatakse just nõrkade majandustulemuste varjamiseks. 

Krediidiinfo arvutab soovituslikud krediidilimiidid kõikidele aktiivselt tegutsevatele Eesti ettevõtetele. Kredidiidilimiidid arvutatakse tähtsamate majandus- ja finantsnäitajate ning suhtarvude põhjal. Lisaks võetakse arvesse äritegevust puudutav info, tegevusvaldkonna baasnäitajad ja maksekäitumine sh ettevõtte juhatusse kuuluvate isikute võlakäitumine. 

Krediidiinfo soovituslikke krediidilimiite kasutavad paljud ettevõtted (näiteks telekommunikatsioon, pangad, liisingud jt) oma krediiditingimuste määramiseks. 

Postituse teema