icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Eestis on ligi 83 000 lõpetamata maksehäiretega isikut

10. nov. 2009

Maksehäireregistri statistikast selgub, et Eestis on lõpetamata maksehäiretega isikuid ligi 83 000 ja lõpetamata maksehäirete kogusumma on 3,5 miljardit krooni. Maksehäiretega isikute osas on olukord viimastel aastatel stabiliseerunud ja suuri muutusi ei ole toimunud. Küll aga on oluliselt kasvanud keskmised maksehäirete summad. 

Maksehäireregistri statistika põhjal on märge maksehäire kohta 153 995 eraisikul. 

Kokku on eraisikutel esinenud 431 000 maksehäiret, millest ligi 60% ehk 266 000 maksehäiret on lõpetatud. Lõpetamata maksehäireid on eraisikutel 168 621 ja nende kogusumma on 3,5 miljardit krooni. Igal võlguoleval eraisikul on keskmiselt 2 lõpetamata maksehäiret, mille keskmine suurus on 20 527 krooni. 

Palju kajastust leidnud tagatiseta kiirlaenude sektoris on lõpetamata maksehäiretega isikuid ligi 24 000, kus üks isik on sageli võlgu mitmele väikelaenu pakkujale. 

Maksehäireid kokku: 431 294 tk, neist 262 673 lõpetatud ning 168 621 lõpetamata. 
Maksehäireid esineb 153 995 isikul, neist 71 230 isikul on maksehäire lõppenud. 
Lõpetamata maksehäirete suuruse kogusumma on 3 461 222 753 krooni. 
Lõpetatud maksehäirete kogusumma on 1 698 366 728 krooni. 

Ametlik maksehäire on võlgnevus, mis on vanem kui 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning on koos intresside ja viivistega suurem kui 500 krooni. Maksehäirete puhul tasub meeles pidada, et ka juba tasutud võlgnevuste kohta jääb märk registrisse alles – informatsiooni säilitatakse 3 aastat. 

Eraisikutel on õigus kontrollida enda kohta käivat informatsiooni tasuta aadressil www.e-seif.ee Kuna tegemist on isikupõhise informatsiooniga, eeldab keskkonna kasutamine isiku tuvastamist. 

Maksehäireregister on ettevõtete ja eraisikute krediidiajalugu ja maksekombeid kirjeldav register, mille eesmärgiks on anda lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamiseks. Registrit haldab AS Krediidiinfo. 

Postituse teema