icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Krediidiotsust mõjutavad enim võlad tarnijatele

15. veebr. 2011

Krediidiinfo värskelt valminud 2011. aasta Krediidipoliitika uuringust selgub, et 95% ettevõtetest peab krediidiotsuse langetamisel oluliseks näitajaks võlgu tarnijatele. 

Vastusevariandi “väga oluline“ valis 54,5% ja “pigem oluline“ 40,5% vastajatest. Oluliseks krediidiotsust mõjutavaks näitajaks peetakse ka ostjatelt laekumata arveid (81,3%) ning lühi- ja pikaajalisi kohustusi (73,7%). Vähem mõju avaldavad krediidiotsusele käibe, omakapitali ning kasumi näitajad. 

Uue kliendi krediteerimisel kontrollib ligi 70% ettevõtetest alati maksuvõlgnevusi Maksu- ja Tolliametile ning 49% ettevõtetest allkirjaõigust. Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) uurib alati ligi 48% vastanutest. 

Olemasolevate klientide tausta kontrollimist teostatakse kaks korda harvemini kui uue kliendi puhul, kuigi on teada, et lõviosa krediidikaotustest põhjustavad just pikaajalised partnerid. Enne krediidiotsuse langetamist kontrollib püsiklientide maksuvõlgasid alati 30% (2010. aastal 35%) ja maksehäireid alati 23,5% vastajatest (2010.aastal 25,3%). 

Krediidilimiite rakendab 38% uuringule vastanud ettevõtetest, sealjuures on suurenenud 5 protsendipunkti võrra kõikidele klientidele limiite kehtestavate ettevõtete osakaal (20%) ja vastavalt on vähenenud kindlale kliendigrupile limiite kehtestavate ettevõtete osakaal (18%). Limiitide määramine on oluliselt kiirendanud krediidiotsuse langetamist – kolmandik aktiivsetest ettevõtetest suudab seda teha vaid mõne minuti jooksul. 

Maksetähtaegades aastaga suuri muudatusi ei ole toimunud. Eesti keskmine maksetähtaeg on 12,9 päeva. Maksetähtaja möödumisest teavitatakse kliente peamiselt helistamise (86,2%) ning e-maili teel (72,7%). 

Uuringust selgub, et 86,5% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasub arveid 61,5% ettevõtetest, mis on 2,4 protsendipunkti kõrgem kui möödunud aastal. 31,8 % ettevõtetest tasub arved 30-päevase hilinemisega ning 6% ettevõtetest hilineb üle 30 päeva. Eesti keskmine maksehilinemine on 10,2 päeva. 

Postituse teema