icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Uute klientide leidmine muutus lihtsamaks

14. okt. 2011

Septembri lõpus korraldasime Nordic Hotel Forumis nimekirjade koostamise seminari, kus tutvustasime meie uut veebikeskkonda Baltic Target.  Nagu nimigi ütleb võimaldab keskkond lihtsal viisil koostada Eesti, Läti ja Leedu firmadest nimekirju. Keskkond on eelkõige töövahend müügi- ja turundusinimestele, kes soovivad kasvatada müüki ja suurendada kliendibaasi Baltikumis uute kontaktide kaudu.  Sageli arvatakse, et just info on tänastele ettevõtetele kõige olulisem ja hinnalisem. Tegelikult aga on informatsiooni tõlgendamine see, millele tuleb keskenduda.

Krediidiinfo teenindab erinevate tegutsemispõhimõtetega turustajaid. Kuid iga lähenemise puhul tuleb esmalt määratleda nimekiri ettevõtetest, kellele tegevus suunatakse ehk ehitada vundament, millest lähtuda. Mida täpsem võimalus on meil nimekirja koostada, seda paremini saame valida ka müügivõtteid, näiteks kas  pöörduda sihtrühma poole e-kirja teel või neid hoopiski külastada. Nimekirja esialgne koostamine on sageli keeruline ja siin tulebki Baltic Target turustajale appi.

Esmalt tee kindlaks nimekirja suurus
Ekspordi elavnedes vaadatakse rohkem naaberturgude, sealhulgas Läti-Leedu suunas. Sellest lähtub ka Baltic Target. Tänaseks on andmebaasis enam kui 165 000 Balti ettevõtet ning valikut saab kitsendada erinevate kriteeriumide järgi: ettevõtte asukoht, tegevusala, suurus (töötajate arv ja käive) ja tegutsemisvorm. Nii saab liikuda üldisemalt üksikule ja näha, kui palju soovitavaid ettevõtteid leidub. Näiteks lammutusfirmadega suheldes ei ole mõtet suurt kampaaniat korralda, sest selliseid firmasid on Eestis veidi üle kolmesaja. Ehk kaaluda hoopis külla minekut, kaasas hea vein.
Tegevusalad on Baltic Targeti keskkonnas üles ehitatud hierarhiana. Kasutatud on rahvusvahelist tegevusalade klassifikaatorit NACE, mis võimaldab kõigis kolmes Balti riigis mugavalt firmasid leida. Kui suuremates ettevõtetes on tegevusala paigas, siis väikefirmade valdkonna määramisel võib esineda probleeme. Näiteks võib traktoriomanik lükata talvel lund ja suvel kaevata kraavi, seega äriregistris võib ta oma tegevusala üsna suvaliselt määrata.

Pöördu nende poole, kellele Sinu sõnum korda läheb
“Kui ettevõte loob oma identiteedi, kuid kontaktini jõudmiseks otsustatakse saata 10 000 emaili, siis ma küsin, et mis mõtet on rajada kallis identiteet, kui seda sihtrühmaga suhtlemisel ära ei kasutata?” küsis Alar Jäger seminaril. Panustada tuleks sinna, kus on tõenäosus müügiks suurem ja pöörduda otse nende ettevõtete poole, kellele teie ettevõtte identiteet korda läheb. Kui “müük juba lõhnab”, saab lisada näiteks potentsiaalsematele klientidele juurde ka krediidivõimekuse info.

Kunagi ei leia iga firma kohta kõiki andmeid
See aga ei pea tähendama, et osade klientideni ei jõutagi. Eestis on nimekirjad niivõrd väiksed, et iga ettevõte tuleks üles korjata. Tublimad firmad loovad aktiivselt oma andmebaase, sest see aitab tagada kalli turundusressursi jõudmise soovitud kohta. Igaks stsenaariumiks tuleb mitmesammulisel turundusel valmis olla ja mõelda ette, kuidas vajadusel lisainfot koguda ning kampaaniate tagasiside andmebaasis talletada.

Andmete eluiga on lühike
Nii kogu turgu hõlmava kui ka projektipõhise turunduse puhul on tähtis ajafaktor. Üks andmebaas elab teatud aja, seejärel on tema tõenäosuslik kvaliteet null. Iga päev tuleb firmasid juurde ja kaob, andmed muutuvad ning ühel hetkel võib heast kliendist saada soovimatu partner. Hea turundusandmebaasi saab kokku panna kui arvestada, kelle poole pöördume, millised andmed on olemas, milliseid saab juurde koguda ning ajafaktoriga ehk kui värsked meie andmed on.

Baltic Target on reaalselt tegutsevate ettevõtete andmebaas
Eesti ettevõtete info on Krediidiinfo andmebaasis väga täpne. Täpsus on prioriteediks ka naaberriikide puhul, kus andmete kogumine on märksa keerulisem töö. Siiski on Baltic Targetis vaid kontrollitud andmetega Läti ja Leedu ettevõtted – 20 000 kõige olulisemat ja huvipakkuvamat. Andmeid uuendatakse regulaarselt ettevõtetesse ülehelistamise teel. Samuti arvatakse välja firmad, kes registrist kaovad, lähevad pankrotti või likvideerimisele.

Krediidiinfo ei saa tagada, et kogu koostatud nimekiri on varustatud kõikide kontaktandmetega, kuid kasutajad võivad arvestada, et Baltic Targeti kaudu saab kätte adekvaatse nimekirja reaalselt tegutsevatest  äridest. Eesti osas on andmed  88 000 äriühingu, 2 800 riigiasutuse, 10 000 MTÜ ja 260 füüsilisest isikust ettevõtja kohta.

Keskkonnaga saab tutvuda aadressil www.baltictarget.eu
Vaata seminari pilte Krediidiinfo Facebooki lehelt

Postituse teema