icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Paremaks plaanimiseks tuleb tunda turuseisu

3. okt. 2011

Ettevõtete eelmise aasta aruanded on tänaseks pea kõik Äriregistrile esitatud. Nii on huviliste käeulatuses värske info umbes 75000 ettevõtte kohta ja käes paras aeg turuseisu uuringuks, et saada ülevaade, kuidas konkurentidel läinud on.

Ärijuhid kasutavad turu arengutel silma peal hoidmiseks mitmeid võimalusi. Konkurentidega tihti kokku puutudes, saab infot igapäevaselt. On ärivaldkondi, kus firmade majandusandmeid jagab erialaliit. Erinevaid kommentaaridega edetabeleid koostab Äripäev, andes ajakirjandusliku ülevaate turuarengutest ja ärimudelitest. Kuid objektiivse selguse saamiseks samal alal tegutsejate finantsnäitajatest tasub turuseisu uurida Krediidiinfo turuülevaate abil.

Äride kõrvutamisel pilt selgineb
Turuülevaadete eesmärk on anda ärijuhtidele võimalus end turul positsioneerida ja võrrelda oma äri sama valdkonna ettevõtetega finantsplaanis, näiteks keskmise palganumbri lõikes. Ärimudelite kirjeldusi turuülevaatest ei leia: ettevõtjad teavad enda ja lähemate konkurentide ärimudelite detaile niigi. Finantsnäitajad võimaldavad turgu analüüsida ning näha oma äri tugevaid ja nõrku külgi võrdluses sarnaste tegijatega.

Ettevõtete soovitatav finantspilt on kirjas majandusõpikuteski, turuülevaated kajastavad aga hästi seda, kuidas eluline teoreetilisest erineb. Oskuslik juht loeb turuülevaatest välja, kuidas turumõjutused või konkurentide kavalus firmade finantsseisu muudab. Info konkurentide kohta aitab leiutada uusi taktikaid, teisalt tunda ära ka sohitegijad (nt maksudega vassijad).

Krediidiinfo esitab huvilistele ülevaate kindlas valdkonnas tegutseva kuni 100 suurema käibega firma majandusnäitajatest. Turu jagunemisest saab hea ülevaate käibenumbrite võrdluses, populaarseid koondtabeleid leidub teisigi, samuti iga ettevõtet valdkonna keskmisega eraldi võrrelda. Krediidiinfo koostab igal aastal 70 valdkonna ülevaated, turu-ülevaate tellib kuni 500 ettevõtet.

Tulised võistlejad vajavad infot
Selge see, et igal alal leidub firmasid, mille aktiivsed juhid soovivad täpselt teada, mis turul toimub. Kõige enam tellivad turuülevaateid ettevõtted nendest sektoritest, kus konkurents kõige tihedam. Nii tunnevad konkurentide tegemiste vastu suurt huvi automüüjad, aga ka turbatootjad, põllumajandusettevõtjad ja teedeehitajad.

Valdkondades, kus turuseis püsiv ja ettevõtted oma nišid jaotanud, on huvilisi vähem. Näiteks trükikojad või tervisekeskused tunnevad konkurente ja turu jõujooni hästi. Vähese konkurentsi puhul on ärijuhid harjunud ka ise paari peamise konkurendi kohta ülevaateid koostama.

Vähemalt korra aastas turuseisu numbritesse süvenemine ja enda konkurentidega kõrvutamine võimaldab äri plaane selgemalt seada ja lahendada oluline küsimus: “kuidas teistest ette saada”. Ka uued tulijad saavad end turul teistega kõrvutada, päris alustajad turgu tundma õppida. Krediidiinfo annab ülevaate tellijale ka võimaluse erisoovideks, nii et kõik huvipakkuvamad tegijad oleks kaante vahele kaasatud.

Kommentaarid

JAAN LEPP
Logistikafirma DSV Transport AS juht

DSV Transport kasutab turul toimuvaga kursis olemiseks Krediidiinfo turuülevaadet ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ülevaadet, jooksvalt jälgitakse äriregistri väljavõtteid, igapäevaselt ajakirjandust.
Põhiliselt kasutame turuülevaateid saamaks kindlust tehtud otsuste ja valitud strateegiate õigsusest – kas kaotame või võidame turuosa.
Konkurentsi Eesti ekspedeerijate hulgas hindame põhiosas terveks ja tugevaks, veidi murelikuks teeb viimastel aastatel konkurentsi raskuspunkti liikumine võimaluste olemasolult ja usaldusväärsuselt odavamale hinnale. Aga eks selle taga on ühiskonna kiire areng igas valdkonnas.

MATI KALME
Ehitusmasinate rendifirma OÜ Kaurits juhataja

Konkurents meie sektoris oli tugev enne masu ja on tugev täna, siiski on neidki, kes on turult lahkunud.
Kuna rendi- ja ehitustegevus, millele Kaurits keskendub, hõlmab kitsamalt vaid suurte roomikalusel ekskavaatorite ja buldooserite osa, siis on ka ülevaadet turul toimuvast lihtsam saada. Osaleme Eestis pea kõigi suurte keskkonna- ja teedeehitusobjektide juures kas alltöövõtjana või rendimasinatega ning puutume seetõttu konkurentidega kokku ja jälgime nende toimetamist igapäevaselt.
Kasutame turuülevaateid loomulikult oma firma eduks. Turuseisul ja konkurentide tegemisel silma peal hoidmine on väga oluline, eriti meie väikese turu puhul.

TRIIN ANETTE KAASIK
Pakenditootja Estiko Plastar AS juhataja

Jälgime oma konkurentide tegutsemist avalikke kanaleid pidi: valitud konkurentide kohta tellime kord aastas nende majandusaasta aruande. Eks mõningast infot, näiteks, kes on milliseid investeeringuid teinud, liigub ka samade tarnijate ja klientidega suheldes, sest ega meie valdkond ju raketiteadus ole. Peamine eesmärk on võrrelda end sama valdkonna teiste tegijatega. Püüame saada ülevaadet oma lähiriikide konkurentide kohta, sest Eestis samas sektoris tegutsejaid eriti ei ole. Jälgisime turuseisu enne masu ning jätkame seda ka edaspidi.

Postituse teema