icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Pankrottide arv langes järsult

20. märts 2012

Peale mitmeaastast pankrottide arvu olulist kasvu ning seejärel pidurdumist 2010. aastal, pöördus pankrottide arv 2011. aastal järsku langusesse, selgub Krediidiinfo Eesti pankrottide paneeluuringust. Eestis kuulutati välja 623 äriühingu maksejõuetus, mis on 40% vähem kui 2010. aastal 

Eestis kuulutati möödunud aastal välja 623 äriühingu maksejõuetus, mis on 406 ettevõtte võrra (40%) vähem kui 2010. aastal, mil kahanemine toimus vaid 25 ettevõtte võrra (2,5%). 

Krediidiinfo analüütikud prognoosivad kahanemise jätkumist ka käesolevaks aastaks, kuigi mitte enam nii kiires tempos. Seega võtab masu-eelsele 400 ettevõtte tasemele jõudmine aega veel vähemalt paar aastat. 

Möödunud aastal pankrotistus iga 257. ettevõte ehk 0,39 protsenti kõigist Eesti ettevõtetest. Pankrotistunud ettevõtete summaarne müügitulu pankrotile eelneval moodustas 22,7 miljardit krooni (0,1% Eesti ettevõtete kogukäibest) ja puhaskahjum 4,4 miljardit krooni. Pankrotiettevõtete suurimateks võlausaldajateks osutusid pangad ja hankijad. 

Pankrottide arv tuhande ettevõtte kohta on langenud kõigis maakondades. Keskmisest kõrgema pankrotistumise tasemega maakonnad olid 2011. aastal Harjumaa ja Hiiumaa (vastavalt 4.5 ja 4,0 pankrotti tuhande ettevõtte kohta). 

Keskmisest pankrotistumise tasemest rohkem kui kaks korda kõrgemate näitajatega tegevusalad olid majutus ja toitlustus ning ehitus, kus pankrotistus tuhande ettevõtte kohta vastavalt 9,9 ja 7,6 ettevõtet. Madalaim pankrotistumise tase valitses põllumajandussektoris. 

Lääne-Euroopas kasvas pankrottide arv keskmiselt 0,3%, kuid Kesk- ja Ida-Euroopas oli kasv 6,1%. Enim suurenes pankrottide arv Bulgaarias (114,3%), järgnesid Sloveenia (32,4%), Kreeka (27,3%) ja Tšehhi (21,5%). Kõige kiirem vähenemine toimus Lätis (66,8%) ja Eestis (39,5%). 

Tüüpiline pankrotiettevõtte on müügituluga alla 0,5 miljoni euro ning suure kahjumiga töötav omakapitalita firma. Pankrotistunud ettevõtetest rohkem kui kolmveerandil esines viimasel aastal maksuvõlg ja ligi veerandil pidev maksuvõlg kogu aasta jooksul. Ligi 85 protsenti pankrotistunud ettevõtetest said oma viimasel aktiivsel tegutsemisaastal nõrga Krediidiinfo reitingu (C, B, BB). 

Postituse teema