icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Soome firmad saavad kiire ligipääsu siinsete partnerite krediidiinfole

27. sept. 2012

Eesti ja Soome majandused on üha lähedasemad. Uuele tasemele on jõudnud ka kahe riigi infoettevõtte Krediidiinfo AS ja Suomen Asiakstieto Oy koostöö – Soome firmad saavad reaalajas ligipääsu Eesti ettevõtete krediidireitingutele.

Esialgu tähendab uus raportivahetus seda, et Asiakastieto pakub oma Soome klientidele reaalajas Krediidireitingu raporteid Eesti ettevõtete kohta. Tulevikus muutub Soomest pärit info ka Eesti ettevõtjatele kättesaadavaks.

Krediidiinfo ja Asiakastieto tihe läbikäimine sai alguse juba 20 aastat tagasi. “Meie lähenemine pakutavatele toodetele ja andmekogude haldamisele on olnud alati küllaltki sarnane ja meie raportite integreerimine on loomulik jätk meie senisele koostööle,” ütleb Krediidiinfo AS juht Veiko Meos.

Eestis tegutseb juba üle 4000 Soome omanikuga ettevõtte. Kolm aastat tagasi oli see näitaja 2800. Asiakastieto hinnangul meelitab Eesti põhjanaabrite ettevõtteid madalamate tootmishindade, lihtsa ettevõtluse alustamise ja kasuliku, kasvu soodustava maksusüsteemi tõttu. Üha enam kolitakse tegevus siia või laienetakse Eesti turule. Ka käesoleval aastal on juba asutatud 361 Soome osalusega firmat.

“Rahvusvahelise riskijuhtimise põhiline reegel on, et ettevõte ei tohi rahvusvahelises tegevuses võtta suuremaid riske kui kodumaal,” sedastab Suomen Asiakastieto Oy  juht Jukka Ruuska. Tema sõnul on ülemere äripartneri paremaks tundmiseks tarvis rahvusvahelist ajakohast krediidiinfot, mis annab aimu partneri maksevõime ja usaldusväärsuse kohta. “Majandusliku ebakindluse ajal on krediidiinformatsiooni jälgimine veelgi olulisem,” rõhutab Ruuska.

Hea aluse koostööks annab Krediidiinfo ja Asiakastieto samasugune lähenemine krediidihinnangutele. Näiteks nii Krediidiinfo kui ka Asiakastieto võtavad hinnangumudelis arvesse maksehäireid, maksetähtaegadest kinnipidamist kui ka finantsaruandeid.

Mõlema firma krediidireitingud jagunevad seitsmesse kategooriasse – mõlemas riigis kuulub pea iga kaheksas firma kahe kõige parema krediidireitingu kategooriasse. Samas14% Eesti ja 15% Soome ettevõtetest on kahe kehvema krediidihinnangu kategoorias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eestis on suure riskiga ettevõtete osakaal viimastel aastatel vähenenud nagu ka pankrottide arv, maksekäitumine on paranenud. Samal ajal Soomes on viimase kahe aasta jooksul makseraskused suurenemas.

Soome firmad otsivad üha enam koostööpartnereid Eestist
Soome firmadel on Eestis hulgaliselt potentsiaalseid alltöövõtjaid ja koostööpartnereid, eriti kehtib see Soome ehitusfirmade kohta. Ehitussektoris on kahe riigi krediidireitingute andmed hästi võrreldavad. Asiakastieto andmetel kuulub iga viies Soome ehitusettevõte kõrge krediidiriski kategooriasse, mis on kaks korda sagedamini kui Eestis. Väga hea krediidireitinguga on Eestis 12% ehitusettevõtetest, samal ajal kui Soomes on vastav näitaja 8% .

 

 

 

 

 

 

 

 

Soome on olnud pikka aega Eesti kõige tähtsam majandus- ja kaubanduspartner. Märtsi lõpu seisuga oli Soome investeeringud Eestisse 3,124 miljardit euro väärtuses (see on 23,8% kõigist otseinvesteeringutest Eestisse). Kõige rohkem on soomlased panustanud Eesti tööstuse ja kinnisvarasektorisse, samuti on olulisel kohal hulgi- ja jaekaubandus.

Eesti ja Soome vahel liiguvad vabalt nii kaubad, teenused, ettevõtted kui ka tööjõud. Ruuska sõnul loob meie majanduste tihedam sidumine väikeriikides tegutsevate asutuste jaoks suurema, parema ja kasumlikuma koduturu. Ka infovahetus käib selle arenguga kaasas.

Postituse teema