icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete müügijulgus on taastunud

22. jaan. 2013

Krediidiinfo AS aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete 2012. aasta teise poole maksekäitumise statistikast selgub, et kõrge krediidiriskiga firmade osakaal on aastaga tõusnud konservatiivselt 12 protsendilt 19 protsendini ehk kriisieelsele tasemele. See annab märku ettevõtete müügijulguse taastumisest ja suuremast riskide võtmisest. 

Maksuvõlgade ehk riigile võlgu olevate summade suurenemine toimus pea kõikides sektorites jõudes 74 miljoni euro tasemele (kasv 19%). Enim on aastaga võlgnevused kasvanud finants- ja kindlustus- (75,4%), teenindavate tegevuste (49,4%) ning veondus ja laondus sektoris (49,2%). Maksuvõlgade vähenemine toimus vaid elektrienergia sektoris (-35%) ja kinnisvaraalases tegevuses (-22%). 

Samuti pöördus maksuvõlgadega ettevõtete arv kahe kahaneva aasta järel taas mõõdukale tõusule (3,9%). Riigile võlgu olevaid ettevõtteid oli möödunud aasta teisel poolel 5 950 ehk 225 võrra rohkem kui aasta tagasi, ligi pooled neist kuulusid ehitussektorisse (103 ettevõtet). 

Maksehäirete ehk äripartnerite võlasummad suurenesid aastaga 11,6% moodustades kokku 122 miljonit eurot. Äripartnerite võlad kasvasid enim info ja side sektoris (48,8%) ja kinnisvaraalases tegevuses (30,2%). 

Samas jäi maksehäiretega ettevõtete koguarv 4 234 praktiliselt samaks vähenedes aastaga 24 ettevõtte võrra (-0,6%). Valdkondade lõikes vähenes äripartneritele võlgu olevate ettevõtete arv enim kinnisvaraalases tegevuses (-11%). 

Varasemate perioodidega võrreldes näitab käesolev statistika märke ettevõtete müügijulguse kasvamisest, millega käib kaasas suurem riskide võtmine. 

Statistika on koostatud Eesti aktiivselt tegutsevate ettevõtete põhjal (69 325). 

Postituse teema