icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete omavahelised võlad on aastaga rekordiliselt vähenenud

4. sept. 2013

Krediidiinfo AS koostatud ettevõtete maksekäitumise 2013. esimese poolaasta statistikast selgub, et maksehäirete kogusumma on aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete seas aastaga vähenenud 55 protsenti. See näitab, et möödunud hea majandusaasta andis võimaluse võlgade likvideerimiseks. 

Maksehäired ehk ettevõtete omavahelised võlasummad vähenesid 105 miljonilt eurolt 47 miljoni euroni ning sellesse andsid panuse pea kõik sektorid. Enim vähenesid maksehäirete summad finants- ja kindlustus- (-87,9%), teenindavate tegevuste (-86,1%) ning veevarustus, kanalisatsiooni ja jäätmekäitlussektoris (-85,8%). 

Maksuvõlad ehk riigile võlgu olevad summad vähenesid 65 miljonilt eurolt 49 miljoni euroni ehk 25 protsenti. Kõige rohkem kahandasid võlgu riigi ees põllumajandus- (-57,5%), majutus ja toitlustus (-50,5%) ning kinnisvaraalase tegevuse sektor (-48,6%). 

Samuti on aastaga vähenenud nii maksehäiretega kui ka maksuvõlgadega ettevõtete arv vastavalt (-12,1%) ja (-10,7%). Maksehäiretega ettevõtete koguarv on 3 381 ja maksuvõlgadega 4 754 ettevõtet. 

Maksehäirete kogusummast ligi pool on pärit kinnisvaraalase tegevuse sektorist, kus ühe ettevõtte keskmine maksehäire suurus on 532 eurot. Maksuvõlgade kogusummast kuulub pea kolmandik hulgi- ja jaekaubandussektorile ning keskmine maksuvõla suurus on 2 648 eurot. 

Keskmisi võlasummasid valdkondade kaupa saab vaadata http://blog.creditinfo.ee 

Kõige kõrgema krediidiriskiga valdkonnaks on majutus- ja toitlustussektor, kus ligi veerand sektori ettevõtetest (24,6%) on kõrge krediidiriskiga. Järgnevad ehitus (17,5%) ja veevarustus, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus (16%). 

Statistika on koostatud 63 616 aktiivselt tegutseva Eesti ettevõtte põhjal. 

Postituse teema