icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

10 seost ettevõtte vanuse ja maksekäitumise vahel

28. jaan. 2014

Maksehäired ehk raskused arvete tasumisel tekivad igal aastal tuhandetel ettevõtetel, kuid kui vaadelda, millises vanuses firmadel maksehäired tekkisid, võib leida nii mõnegi huvitava seose.

mhga ettevõtted vanuse järgi

1. Statistika kõneleb

Rohkem kui pooled kõikidest maksehäiretega ettevõtetest on asutatud viimase 7 aasta jooksul. Varem kui 2006. aastal asutatud firmadel oli märksa väiksem tõenäosus makseraskustesse sattuda kui uuematel firmadel.

2. Päris uutel firmadel vähe maksehäireid

Selliseid aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid, mis on asutatud 2012. aastal ja millel tekkis eelmisel poolaastal maksehäireid, oli vaid 102. Samas asutati 2012. aastal Eestis kokku ca 19 000 uut ettevõtet.

3. Õhinaga tegutsema!

Uut ettevõtet iseloomustab sageli suur entusiasm: investeeritakse hea meelega ja ollakse valmis ka riskima. Alustavad ettevõtted rahastavad oma tegevust paljudel juhtudel olemasolevast kapitalist, omanike ja teiste seotud isikute laenudest või toetustest. Kuna raha investeeringuteks ja igapäevaseks tegevuseks on varem olemas, ei pruugi maksehäireid esimestel tegevusaastatel tekkida.

4. Esimesed katsumused

Uued ettevõtted alles loovad suhteid partneritega, samuti ei ole tööprotsessid ettevõtte siseselt välja kujunenud. Puuduvad kogemused, nad on ise tundmatud ega tunne oma kliente piisavalt hästi. See tingib ka raskusi maksekäitumises ja võib tekitada maksehäireid, sest uutel ettevõtetel on raske laekuvaid tulusid plaanida. Tegemist on nn uudsusest tingitud riskiga (liability of newness).

5. Tõehetk

2013. aasta teises pooles oli kõige enam (265) maksehäiretega ettevõtteid asutatud 2009. aastal. Tüüpiliselt tekivadki olulisemad maksehäired ettevõtetel, mis on 3-4 aastat vanad. Kui ärimudel ei tööta, on vajalik ettevõtte õigeaegne reformimine, kuid see on ühe ärimudeliga firmades keeruline. Selles vanuses ettevõtete puhul selgub, kas ettevõtmine osutub edukaks või mitte.

6. Kui varud lõppevad

Kui ettevõtte äriidee ei realiseeru oodatud kujul ja põhitegevusest positiivset rahavoogu ei teki, jõutakse paratamatult situatsiooni, et kogu tegevuse alustamiseks mõeldud kapital on kasutatud ning jooksvast tegevusest seda juurde ei teki. Sellest tulenevalt kasvab risk, et võetud kohustused jäävad õigeaegselt täitmata – nn noorukiea riskide tõttu (liability of adolescence).

7. Rasvakogumise võlud

Teadusuuringud on tõestanud, et ettevõtte vanuse kasvades tema ellujäämistõenäosus suureneb. Ettevõtetel on ootamatute olukordade puhuks akumuleerunud reservid, omatakse kindalt kliendibaasi ja turuosa, krediidiasutustest on vajadusel lihtsam laenu saada. Statistika näitabki, et maksehäiretega ettevõtete arv väheneb nende ettevõtete hulgas, mis on vanemad kui 7 aastat.

8. Liigne sõbralikkus

Maksehäirete puhul on vanematel ettevõtetel üheks ohuks pikaaegsete klientide liigne usaldamine. Seetõttu tarnitakse kaupu või osutatakse teenuseid väga suures koguses järelmaksuga ilma täiendavaid garantiisid nõudmata. Nii satuvad ettevõtte tulud ohtu ja maksekäitumine kannatab. Ka kauaaegsete partnerite pidev monitooring on äris oluline.

9. Vajadus muutuda

Organisatsioonide vananedes muutub väliskeskkonna muutustele reageerimine valulikumaks, kuna ettevõtte toimimine käib väljakujunenud rada pidi ning juhid muutuvad turul toimuva suhtes ükskõiksemaks. Usutakse, et see, mis toimis seni, toimib ka tulevikus. Kui uueneda ei suudeta, tekivad raskused ka maksekäitumises. Tegemist on vananemise riskidega (liabilities of aging).

10. Kriisid karastavad!

Kui vanemad, enne buumi asutatud ettevõtted suutsid masu edukalt üle elada ja turuosa säilitada, siis nende ebaõnnestumise tõenäosus on paratamatult madalam kui noortel. Näiteks on siiani tegutsevad 1990. aastate lõpu kriiside ajal asutatud ettevõtted täna väga elujõulised.

 

* Loetelu on koostatud Krediidiinfo Ettevõtete maksekäitumise 2013. aasta II poole uuringu ja Tartu Ülikooli teaduri ja ettevõtluskonsultandi Oliver Lukasoni kommentaaride põhjal.

Postituse teema