icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtlust iseloomustab loidus

28. jaan. 2014

Krediidiinfo AS koostatud Eesti ettevõtete maksekäitumise 2013. aasta teise poole statistikast selgub, et ettevõtete võlgnevused on jõudsalt vähenenud nii riigi kui ka äripartnerite ees. Kõrge krediidiriskiga ettevõtteid on vaid 11 protsenti. See näitab, et ettevõtluses valitseb loidus ning turul puudub agressiivne pakkumine. 

Turul valitsevat vaikelu kirjeldab hästi kõrge krediidiriskiga ettevõtete enneolematult väike osakaal (11%), mis tavapärase konkurentsi tingimustes peaks püsima 12-15 protsendi piirides. Samal ajal on kõrgeima krediidiriskiga valdkonnaks jätkuvalt majutus- ja toitlustussektor, kus igal viiendal ettevõttel on suur võla tekkimise oht. 

Maksehäired ehk ettevõtete omavahelised võlasummad vähenesid aastaga pea kõikides sektorites, kokku 122 miljonilt eurolt 42 miljoni euroni ehk 65 protsenti. Enim vähenesid maksehäirete summad finants- ja kindlustustegevuses (-90,6%), kutse, teadus ja tehnikaalases tegevuses (-80,3%) ning ehitussektoris (-70,5%). 

Maksuvõlad ehk ettevõtete võlad riigi ees vähenesid 74 miljonilt eurolt 40 miljoni euroni ehk 45 protsenti. Kõige rohkem kahandasid maksuvõlgu majutus ja toitlustus (-68,6%), info ja side (-65,4%) ning kutse, teadus ja tehnikaalane tegevus (-62,9%). 

Samuti on aasta jooksul ühtlaselt vähenenud (-67%) nii maksehäirete kui ka maksuvõlgadega ettevõtete koguarv. Maksehäiretega on 2 824 ja maksuvõlgadega 
3 986 ettevõtet. 

Kuidas on omavahel seotud ettevõtte maksekäitumine ja tema vanus, saab täpsemalt vaadata Krediidiinfo blogist. 

Krediidiinfo AS on koostanud statistika Maksehäireregistri ja Maksu- ja Tolliameti 2013 teise poolaasta andmete põhjal. Valimi suuruseks on 68 519 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. 

Postituse teema