icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

7 soovitust, kuidas jõuda hea reitinguni

26. nov. 2014

Heade maksekommete ja korrektse käitumisega krediiditurul, nagu viimaste uuringute järgi praegu Eestis on, saab paljuski ise oma firma reitingut mõjutada. Selleks soovitame:

1. Tasuge tähtaegselt arved ja maksud. Ka ühekordne maksehäire äripartneri ees või maksuvõlg võib reitingut mõjutada poole aasta jooksul

2. Vajadusel suurendage või vähendage omakapitali. Võõrkapitali osakaal ideaaljuhul võiks jääda vahemikku 45-65%, mis on piisav tagatis krediteerijaile samas olemata ülekapitaliseeritud omanike jaoks.

3. Jälgige omakapitali rentaablust, sest muidu oleks raha mõttekam hoida deposiidis (pangas), kui äriga vaeva näha. Omakapitali suuruse ja rentaabluse näitajad on paigas, kui Teie ettevõte teenib  järjepidevalt vähemalt rahuldavat kasumit ning omab ka dividendipoliitikat. See välistab ka ettevõtte ülekapitaliseerituse võimaluse.

4. Kindlustage likviidsus. Käibe-ja likviidsete vahendite tase peaks ületama lühiajalised kohustused ning rahakontol võiks olla vahendeid igapäevakäibe ning käibekasvu finantseerimiseks.

5. Lühendage maksetähtaegu ja näidake, et teil on krediteerimise reeglid. Liiga pikad maksetähtajad (näiteks 60 päeva) ostjatele suurendavad raha laekumata jäämise tõenäosust.

6. Kasvage stabiilselt. Kõige kindlam on hoida firmat pidevas ja stabiilses kasvus, järsud hüpped üles või alla mõjutavad reitingut negatiivses suunas, kuna muudavad arengu ebastabiilseks ja prognoosimatuks.

7. Hea ettevõte töötab kasumiga. Hea kasumi tase on stabiilne või kergelt positiivse trendiga.

Postituse teema