icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete maksedistsipliin on hea, kuid taustauuringute kvaliteet langeb

17. veebr. 2015

Tähtaegselt tasutud arvete osakaal on aasta-aastalt suurenenud ning moodustab rekordiliselt 72 protsenti kõikidest väljasaadetud arvetest, selgub Krediidiinfo uuringust „Eesti ettevõtete krediidipoliitika 2015“. Hea maksekäitumine viib alla taustauuringute kvaliteedi ja on soodne pinnas pettuse läbiviimiseks. 

Väikese hilinemisega, kuni seitse päeva, tasutakse 13% arvetest. Pikemaajalisi maksete hilinemisi (8-30 päeva) esineb vaid 11% arvetest. Üle 30 päeva hilineb 5% arvetest. 

Eesti maksekultuur on hea – keskmine maksehilinemine on vaid 6,9 päeva. 

Aastaga on oluliselt suurenenud lühema tähtajaga,1-14 päeva arvete osakaal, mis moodustab 55% kõikidest arvetest. Samal ajal on vähenenud tähtajaga 15-30 päeva arvete ning ettemaksuarvete osakaal. Eesti keskmine maksetähtaeg on 15,3 päeva. 

Erakordselt suur osa Eesti ettevõtetest (92%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. 

Stabiilne aeg on toonud muutusi firmade krediidikäitumises. Kuna kõrge krediidiriskiga ettevõtteid on vähe, siis ligi kolmandik ettevõtetest ei kohalda võlgu jäänud klientidele sanktsioone ning see näitaja on võrreldes möödunud aastaga 7 protsendipunkti võrra suurenenud. Enim rakendati võlgu jäänud klientide puhul krediidi sulgemist (45% vastanutest). 

Samuti ei kasuta ligi 63% ettevõtjatest professionaalseid krediidialaseid teenuseid. Enim on vähenenud õigusabi (-14%) ja inkassofirmade kasutamine (-13%). 

Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile kolmveerand Eesti ettevõtetest ja võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) 53% vastanutest. Üksnes 19% ettevõtetest vaatab aastaaruannet ja 11% finantssuhtarve. Kui kogu krediidikontroll põhineb vaid võlgnevuste infol võib firma kergesti sattuda pettuse ohvriks, sest petturid tegutsevad reeglina võlgadeta. 

Krediidiinfo AS viib läbi Eesti ettevõtete krediidipoliitika uuringut alates 2007. aastast. Käesolev uuring viidi läbi perioodil 3.–6. veebruar 2015. Valimisse kuulus juhuvaliku teel kümme tuhat Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet. 

Krediidiinfo AS on rahvusvaheline krediidiinformatsiooni koguja, töötleja ja vahendaja, kelle põhitegevuseks on Eesti ettevõtete finantsriskide maandamine. Krediidiinfo kuulub globaalse infoteenuste pakkuja Experian Group ettevõtete hulka. 

Täismahus uuringuga saab tutvuda siin 

Lisainfo: 
Alar Jäger, Krediidiinfo AS asedirektor 
T: 665 9611; E: alar.jager@krediidiinfo.ee 

Postituse teema