icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Finantsandmed ja trendid – kindlaim viis tulevaste makseraskuste ja pankrotiohu ennustamiseks

16. juuni 2015

banking-reportJuuni viimasel päeval jõuab kätte majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg. Ettevõtete mitme aasta finantsandmed ja nende risti-põiki analüüs on esmane allikas täpsete krediidiotsuste tegemiseks ja muutuste tuvastamiseks.

Kuigi ettevõtte tausta kohta saab teha järeldusi ka näiteks maksekäitumise või omanike ja seotud isikute varasema käitumise põhjal, on just finantsandmed põhiline, mis annab krediidijuhile kõige täpsemat infot õigete krediidiotsuste tegemiseks, sest enamasti ongi tekkivate makseprobleemide põhjuseks nõrgad finantsnäitajad. „Näiteks tekkinud maksehäired ja võlad on tagantjärele tarkus, kuid mitme aasta majandusandmed võimaldavad ka prognoosida, kuidas ettevõte tulevikus käitub,“ selgitab Krediidiinfo finantsanalüütik Anne-Ly Ots.

Anne-Ly Otsa sõnul investeerib Krediidiinfo paarsada tuhat eurot aastas majandusaruannete hankimisse. Vastavalt äriregistrisse laekuvate  aruannete põhjal korrigeeritakse jooksvalt ettevõtete reitinguid,  mis näitavad,  kui tõenäoliselt tekib mõnel ettevõttel makseraskusi ja kas krediiti võib anda või mitte.

Kuna aruanded sisaldavad sadu näitajaid, võib omal käel järelduste tegemine keeruliseks osutuda, kuid tugineda saab Krediidiinfo reitingule, milles võetakse kogu info arvesse ja analüüsitakse finantsnäitajad risti-põiki läbi. Anne-Ly Ots rõhutab: „Kindlasti kõrvutab Krediidiinfo uusi numbreid viimase viie aasta andmetega, et selgitada trende, mille abil võib ligi 98-protsendilise täpsusega prognoosida ettevõtte maksekäitumist järgneval 12 kuul.“  Lisaks aitavad krediidiriske täpsemalt hinnata Krediidiinfo regulaarsed uuringud, nagu maksekäitumise uuring, krediidipoliitika uuring ja pankrotiuuring ning erinevate tegevusalade uuringud. Värskete finantsandmete kõrvutamisel varasematega ning võrdlemisel valdkonnapõhiselt on võimalik arvutada välja konkreetse ettevõtte seis ja teha järeldusi krediidireitingu jaoks. Näiteks sama suhtarvuga ehitajal ja jaekaupmehel võiks olla erinev krediidireiting.

Millest finantsandmed kõnelevad?

Anne-Ly Ots kommenteerib olulisemaid finantsnäitajaid:

Omakapitali näitajad – oluline on, et ettevõttel oleks varasid rohkem kui kohustusi ja omakapitali oleks piisavalt. Rahuldavaks võib pidada ettevõtet, mille omakapitali osakaal bilansimahust ületab 30%. Kui see nii ei ole, muutuvad uued kohustused riskantsemaks. Kehva omakapitali näitajatega firma puhul on pankrotioht suurem. Kehva seisu põhjus on tavaliselt mitme aasta kahjum.

Likviidsusnäitajad – ettevõttel peab jaguma käibevarasid, et oma lühiajalisi kohustusi täita. Kui ei ole piisavalt likviidsust võivad sellest saada alguse mitmed maksekäitumise probleemid. Oluline on müügitulu stabiilsus ja kergelt kasvav trend. Probleemseks võib pidada, kui müügitulu hüppeliselt väheneb. Likviidsusnäitajad võivad olla kehvad, kui on võetud liiga palju lühiajalisi kohustusi, mida ei suudeta piisava kiirusega teenindada.  Suhtarvud paljastavad ka selle, kui käibevarade hulgas esineb nii-öelda halbu varasid, näiteks mahakandmata ebatõenäoliselt laekuvad arved. See tähendab, et ettevõttele on paljud kliendid võlgu, mis võivad varasemalt laekumata tulud olla mahakandmata ja näidatavat vara tegelikult ei eksisteeri.

Kasuminäitajad – ettevõtted ei saa pikaajaliselt kasumita töötada. Kahjumlik tegevus mõjutab kindlasti kõiki finantsnäitajaid. Mitmeaastase tagasivaate pealt on üsna hästi võimalik ennustada kasumi tulevikutrende ning seda, kaua ettevõte veel vana rasva peal vastu peab. Oluline on stabiilsus ja kasuminäitajate paranemine.

Kui ettevõtte finantsnäitajad on viletsad, on see otseselt seotud maksekäitumisega ja muudab makseraskused tõenäolisemaks. Ettevõtted, kelle näitajad on kiiresti muutunud, on üldjuhul riskantsemad ja stabiilsetele ettevõtetele võib ennustada väiksemaid muutusi ka edaspidiseks.

Esitage aruanne õigel ajal ja korrektselt

Eelmisel aastal esitati enam kui kümnendik majandusaasta aruannetest pärast kohustuslikku tähtaega ning oli tuhandeid aruandeid, mida ettevõtted pidid pärast esitamist vigade tõttu korrigeerima. Kuna puuduliku aruande tõttu võivad ettevõtte krediidivõimalused halveneda, on aruande korrektne esitamine üks viis enda usaldusvääruse tõstmiseks. Ka Krediidiinfo teeb igal aastal tööd, et aruannete kvaliteeti tõsta. Kui mõne ettevõtte puhul leitakse aruandes vigu, on Krediidiinfo sellele kohe tähelepanu juhtinud ja palunud ettevõtetel aruanded parandada.

Kas ettevõtte tausta kohta on võimalik selgust tuua ka ilma finantsandmeteta?

Krediidiinfo on kümme aastat andnud  hinnanguid ka nendele ettevõtetele, kellel ei ole finantsandmeid esitada, näiteks uued ettevõtted. Märkimisväärsete varade ja kohustuste puudumisel on analüüsijale kõige olulisemad andmed omanike taustainfo ja varasem maksekäitumine. Kuid kui ettevõttel on ka kohustusi, siis on oluline teada, kuidas need kaetakse. Juhi puhul vaadatakse, kuidas ta omaniku või juhina on ettevõtteid varasemalt tüürinud ja kuidas on raskustega hakkama saanud. Kui tegemist on väikeettevõttega, siis neid finantsandmete puudumisel märkimisväärselt ei krediteeritagi. Näiteks ei pruugi sellise ettevõtte krediidilimiit ületada 1000 eurot.

PS! Vaata ka, kuidas ettevõtte andmeid ise analüüsida

Postituse teema