icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete kahjumid suurenesid hüppeliselt

25. nov. 2015

Nüüd, kus kõik aruanded on esitatud, selgub Krediidiinfo AS kokkuvõttest “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2014“, et kahjumis ettevõtete kahjumite summa kasvas aastaga tervelt kolmandiku võrra. Samal ajal jäi summaarne müügitulude kasv tagasihoidlikuks. 

Ettevõtete kahjumite summa suurenes aastaga 34 protsenti ning jõudis 1,3 miljardi euroni. Aasta kahjumiga lõpetanud ettevõtete arv suurenes seejuures vaid 6 protsenti, moodustades kokku 36 378 ettevõtet. Samal ajal kasvas müügitulu sektoris keskmisest rohkem – tubli 7%. 

Eesti ettevõtete müügitulude kasv pidurdus juba kolmandat aastat järjest ning ulatus 2014. aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vaid 1,2 protsendini. Kõikide ettevõtete ühine müügitulu moodustas 52,5 miljardit eurot. Enim suurenesid müügimahud veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse sektoris (11,4%), kinnisvaraalases tegevuses (10,6%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi sektoris (10,3%). 

Ettevõtete kasumite summa kasvas 2014. aastal ligi 6% ja jõudis 5,8 miljardi euroni. Samuti kasvas pea 3% kasumit teenivate ettevõtete arv, kokku 72 604 ettevõtet. 

Suurima kasumikasvuga valdkonnad olid muud teenindavad tegevused (92%), kutse- teadus- ja tehnikaalane tegevus (50%) ning info ja side sektor (11%). Kasum vähenes enim veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse sektoris (-50%) ning veondus- ja laondus sektoris (-29%). 

Tegevusaladest jäi ainsana kahjumisse 2014. aastal majutus ja toitlustussektor, kus kogu sektori varasem 16 miljoni euro suurune kasum asendus 26 miljoni suuruse kahjumiga. Statistilise kokkuvõtte valimis on kasutatud 122145 Eesti ettevõtte 2014. aasta majandusaruannete andmeid (sh on arvestatud krediidiasutuste ja kindlustajate andmeid tuginedes Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni andmetele). 

Täismahus statistikaga saab tutvuda Krediidiinfo kodulehel rubriigis Uuringud. 

Krediidiinfo AS on rahvusvaheline krediidiinformatsiooni koguja, töötleja ja vahendaja, kelle põhitegevuseks on Eesti ettevõtete finantsriskide maandamine. Krediidiinfo kuulub globaalse infoteenuste pakkuja Experian ettevõtete hulka. Experian nimetati 2015. aastal ajakirja Forbes poolt üheks maailma innovaatilisemaks ettevõtteks. 

Lisainfo: Alar Jäger, Krediidiinfo AS tegevjuht T: 665 9611; E: alar.jager@krediidiinfo.ee

Postituse teema