icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Pankrotistumine on jõudnud madalale kriisieelsele tasemele

15. märts 2016

Eestis kuulutati möödunud aastal välja 376 äriühingu maksejõuetus, mis on 12% ehk 52 ettevõtte võrra vähem kui möödunud aastal, selgub Krediidiinfo Eesti pankrottide paneeluuringust. Pankrottide arv väheneb stabiilselt juba viiendat aastat järjest ja on jõudnud madalale kriisieelsele tasemele. 

Ka 2016. aasta esimese kahe kuu andmed näitavad kahanemistrendi jätkumist – pankrottide arv on selle aasta esimese kahe kuu jooksul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud rohkem kui 15%. 

Maksejõuetutest äriühingutest 229-l juhul pankrotti välja ei kuulutatud ja ettevõte läks likvideerimisele. Seega on 2015. aastal täiesti varatute ettevõtete osakaal pankrotistunud ettevõtete hulgas jätkuvalt kõrgel 61% tasemel, kuid see näitaja langeb stabiilselt juba mitmendat aastat järjest (2014. aastal oli varatuid ettevõtteid 64,5%, 2013. aastal 67% ja 2012. aastal 70,5% pankrotistunud äriühingute koguarvust). 

Keskmiselt pankrotistus mullu 1,9 ettevõtet tuhande ettevõtte kohta ehk iga 536. ettevõte (aasta varem iga 450. ja 2012. aastal iga 390. ettevõte). Suurim pankrotistumise tase oli traditsiooniliselt majutuse ja toitlustuse alal, ehituses ja töötlevas tööstuses, kus pankrotistus tuhande ettevõtte kohta vastavalt 5,2; 3,9 ja 3,3 ettevõtet. 

Kõrgeima pankrotistumise tasemega maakond on Raplamaa, kus pankrotistus 2,9 ettevõtet tuhande ettevõtte kohta ning madalaima pankrotistumise tasemega maakonnad Jõgeva-, Võru- ja Saaremaa. 

Kümnest suurimast 2015. aastal pankrotistunud ettevõttest 6 tegutses hulgikaubanduses: Euroimport AS, Koiv-Impex OÜ, B.W.T King AS, JGC Forest OÜ, Metexcom OÜ, Nation Capital Finance OÜ ning 4 veonduses: Estonian Air AS, Baltcom OÜ, Avies AS ja Brokmak OÜ. 

Suurim pankrotistunud ettevõte oli mullu Estonian Air AS, mis mõjutas oluliselt kogu statistikat. 
Lugege meie blogist „Möödunud aasta pankrotistatistika on Estonian Airi nägu“ 

Keskmine 2015. aastal pankrotistunud ettevõte on üheksa töötajaga, müügituluga kuni 0,2 miljonit eurot, minimaalseks kahanenud omakapitaliga ja kahjumiga töötav väikeettevõte. Paljudel esineb viimasel aastal kasvav või pidev maksuvõlg. Ligi 99% pankrotistunud ettevõtetest said oma viimasel aktiivsel tegutsemisaastal madala krediidireitingu (BB, B, C, U). 

Krediidiinfo AS on rahvusvaheline krediidiinformatsiooni koguja, töötleja ja vahendaja, kelle põhitegevuseks on Eesti ettevõtete finantsriskide maandamine. Krediidiinfo AS viib Eesti ettevõtete pankrotiuuringut läbi alates 2000. aastast. 

Täismahus uuringuga saab tutvuda meie kodulehel: 
http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=64 

Lisainfo: 
Alar Jäger, Krediidiinfo AS tegevjuht 
T: 665 9611 
E: alar.jager@krediidiinfo.ee

Postituse teema