icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Rahvusvaheline maksekultuur avaldab survet maksetähtaegade pikenemisele

2. märts 2016

Eesti keskmine maksetähtaeg on viimase seitsme aasta jooksul järk-järgult pikenenud ja jõudnud 16,5 päevani, selgub Krediidiinfo uuringust ?Eesti ettevõtete krediidipoliitika 2016?. Meile avaldavad mõju mujal maailmas tavaks olevad pikemad maksetähtajad. 

Aastaga on oluliselt suurenenud pikema tähtajaga (15-60 päeva) arvete osakaal, mis moodustab ligi 40% kõikidest arvetest. Samal ajal on vähenenud lühema tähtajaga 1-14 päeva arvete ning ettemaksuarvete osakaal. Eesti keskmine maksetähtaeg on 16,5 päeva. 

Eesti maksekultuur on väga hea ? 71% ettevõtetest tasub arved õigeaegselt. 
Väikese hilinemisega, kuni seitse päeva, tasutakse 14% arvetest. Pikemaajalisi maksete hilinemisi (8-30 päeva) esineb vaid 11% arvetest. Üle 30 päeva hilineb 4% arvetest. 

Keskmine maksehilinemine on rekordiliselt madalal tasemel – vaid 6 päeva. 

Suur osa Eesti ettevõtetest (88%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. 
Krediidiotsuste langetamiseks kulub üha vähem aega. Juba üle 38% ettevõtetest langetab krediidiotsuse mõne minuti jooksul. Sealjuures on krediidi saamine klientidele muutumas üha mugavamaks. Vaid 12,7% klientidest peab täitma krediiditaotluse. 

Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile ligi kolmveerand Eesti ettevõtetest ja võlgnevusi äripartneritele (Maksehäireregistrist) 53% vastanutest. Olemasolevate klientide puhul tehakse krediidikontrolli kaks korda harvemini – vastavad näitajad on 32% ja 24%. 

Finantsnäitajatest peetakse krediidiotsuse tegemisel olulisemateks võlgu tarnijatele (88%) ja ostjatelt laekumata arveid (74%). Üksnes 17% ettevõtetest vaatab aastaaruandeid ja 12% finantssuhtarve. 

Ligi kolmandik ettevõtetest ei kohalda võlgu jäänud klientidele mingeid sanktsioone ning 47% vastanutest rakendab krediidi sulgemist. Aastaga on sanktsioonina kasutavatest meetmetest suurenenud maksetähtaja lühendamine tulevikus ja info avaldamine Maksehäireregistris. 

Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamise osas on viimastel aastatel populaarsust kogunud meeldetuletus- ja krediidijärelvalve teenuse kasutamine (22%). Samal ajal on inkassoteenuste kasutamine viimase nelja aasta jooksul pidevalt vähenenud, seda kasutab 14% ettevõtetest. 

Krediidiinfo AS viib läbi Eesti ettevõtete krediidipoliitika uuringut alates 2001. aastast. Käesolev uuring viidi läbi perioodil 10.?15. veebruar 2016. Valimisse kuulus juhuvaliku teel kümme tuhat Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet. 

Krediidiinfo AS on rahvusvaheline krediidiinformatsiooni koguja, töötleja ja vahendaja, kelle põhitegevuseks on Eesti ettevõtete finantsriskide maandamine. 

Täismahus uuringuga saab tutvuda Krediidiinfo kodulehel. 
http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=319 

Lisainfo: 

Alar Jäger, Krediidiinfo AS asedirektor 
T: 665 9611 
E: alar.jager@krediidiinfo.ee 

Postituse teema