icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Edukas ettevõte Cybernetica: teod on kõnekamad kui sõnad

5. juuli 2016

CyberneticaEesti riigile mitmesuguseid IKT-lahendusi tootnud Cybernetica AS peab täpsust ja kokkulepetest kinnipidamist oma igapäevatöö elementaarseks osaks. Ka Krediidiinfo poolt ettevõttele antud kõrgeim krediidireiting näitab, et korrektsus pole nende puhul vaid sõnakõlks.

Cybernetica AS on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna teadus-arendusettevõte, mis on välja kasvanud 1960. aastal asutatud Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist. Taasiseseisvumisel jaotati instituut kaheks – valdkonna alusuuringuid hakkas tegema Tallinna Tehnikaülikool, arendustegevuse ja tootearenduse jaoks asutati aga Cybernetica AS. 2005. aastal said ettevõtte omanikuks selle võtmeisikud.

Täna on tegu väga mitmekülgse ettevõttega, mis arendab ja tarnib infoühiskonda toetavaid tarkvaralahendusi, valgusnavigatsiooni- ja telemaatikaseadmeid, mereseire- ja raadiosidesüsteeme laevaliikluse korraldamiseks ning on infoturbealane kompetentsikeskus. Ettevõttel on ka oma teadusüksus.

Kuigi esmapilgul võib Cybernetica tegevus tunduda keeruline ja nišivaldkonda kuuluv, on tegelikult nende töö tulemusega puutunud kokku enamik Eesti inimesi. Cybernetica on osalenud e-riigi lahenduste ehitamises – Cybernetica on välja töötanud internetihääletamise tehnoloogia, osalenud digitaalallkirja tehnoloogia loomises ning on X-tee autor. Samuti on nad panustanud ELi nõuetele vastava tolliinfosüsteemi ja teiste Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide loomisesse ning Eesti veeteede kaasaegsete navigatsiooniseadmetega ja politsei patrullautode sidetehnikaga varustamisse.

Samuti suunab ettevõte oma tegevusi ekspordile. Mitmeid lahendusi müüakse ka piiri taga, näiteks X-teed kasutab ka Soome rahvastikuregister ja sarnane andmevahetussüsteem on ehitatud teiste hulgas Namiibiale, Aserbaidžaanile ja Haitile; Cybernetica meresidesüsteeme kasutatakse näiteks Indoneesias, Malaisias ja Dubais.

Usaldusväärne finantskäitumine on tähtis

Pole kahtlust, et sellises valdkonnas ja rahvusvahelisel tasemel tegutsemine nõuab ettevõttelt täpsust ja korrektsust igal tasandil, muu hulgas finantside juhtimises. Seda, et Cybernetica ASi rahaasjad korras on, näitab neile Krediidiinfo poolt omistatud AAA-taseme krediidireiting ja Eduka Eesti Ettevõtte tunnistus.

Ettevõtte juhatuse esimehe Oliver Väärtnõu sõnul väärtustabki nende ettevõte igapäevatöös kõrgelt täpsust ja kokkulepetest kinnipidamist. “Püüame neid väärtusi hoida kõikides oma tegevustes – selle hulka kuulub kindlasti ka korrektne finantskäitumine,” ütleb ta. “Usun, et selle saavutamiseks ei peaks mitte eraldi pingutama, vaid käsitlemagi seda kui enesestmõistetavat tegevusprintsiipi.”

Usaldusväärsus on Väärtnõu sõnul kogu IKT-valdkonnas äärmiselt oluline argument. “Seetõttu on tunnustus Eduka Eesti Ettevõtte märgise näol meie jaoks kahtlemata kasu toov. Usume siiralt, et teod on kõnekamad kui sõnad – Eduka Eesti Ettevõtte märgis järgib just seda põhimõtet ning aitab meil seda vajadusel edasi kommunikeerida,” ütleb ettevõtte juht. Ta lisab, et kinnitust ettevõtte usaldusväärsuse ja stabiilsuse kohta vajab Cybernetica näiteks mõnedel hangetel, kus osalemiseks on tarvilik ka tunnistus kõrge krediidireitingu kohta.

Fookuses välisturud ja eksport

Oma korrektsust ja usaldusväärsust on tulnud viimasel ajal järjest uutele klientidele tõestada, kuna Cybernetica on aktiivselt laienenud. “Oleme viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ning suunanud oma fookust peamiselt välisturgudele. Kavatseme sama joont hoida ka sel aastal, tagades jätkusuutliku kasvu ning keskendudes oma tugevuste edasiarendamisele,” ütleb Väärnõu.

Kõige olulisema hinnangu Cybernetica tegevusele annavad Väärtnõu sõnul aga koostööpartnerid, kellega on neil aastate pikkune ja stabiilne kliendisuhe. “Meie jaoks on olulised jagatud väärtused ja üksteisemõistmine. Oleme äärmiselt tänulikud oma pikaajalistele koostööpartneritele, meie jaoks on just see peamine märk, et juhindume õigetest põhimõtetest.”

Postituse teema