icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Krediidiotsused psühhomeetria abil

29. nov. 2016

cikonverents2Psühhomeetriliste testide võimalus on erinevatel turgudel hästi vastu võetud. Tegu on psühholoogiliste testidega, mis aitavad määratleda inimese isikuomadusi ja käitumismustreid ja teisendada saadud tulemused krediidiotsuste arvestatavaks skooriks. Psühhomeetriat rakendatakse eraisikute puhul, kuid töö käib ka ettevõtete metoodika väljatöötamisega.

Miks psühhomeetriat vaja läheb?

Psühhomeetria leiab praktilist kasutust panganduses ja skooring-süsteemides. Modelleerida saab tegelikult kõike. Kui isiku kohta on ajalooline taust teada, saab klassikaliste käitumisel põhinevate mudelitega täpselt määratleda, kas isik maksab regulaarselt näiteks üüri või laenumakseid. Kuid kuidas ehitada üles müügistrateegia klientidele, kelle kohta krediidiajalugu ei ole, kuid kelle arvelt võiks müüki kasvatada? Psühhomeetriline skooring annab algandmed, mida mudeleis kasutada.

Mida psühhomeetriline meetod juurde annab võrreldes tavapärase skooringuga?

See meetod annab lisavõimaluse klientide lahterdamiseks ja strateegiate loomiseks. Tavalise krediidiskoori puhul analüüsitakse isiku käitumist ja taotlusega saadud infot, nagu demograafia, sugu, residentsus. See võimaldab jäika määratlusviisi. Psühhomeetria lisab sellele uue tasandi. Teame näiteks, et spontaansed ja hooletud inimesed jäävad sageli krediidi maksetega hätta. Psühhomeetrilise testi puhul tulevad need isikuomadused välja taotlusprotsessi käigus. Saame ülevaate, mis baseerub otseselt isiku omadustel ja nende tõenäolisel käitumisel. Näiteks kindlustuse puhul on tavapäraselt kõik 21-aastased kõrgema riskiga, kuid psühhomeetria abil on võimalik määratleda, kes neist on tegelikult põnevuseotsijad ja kes hoopis alalhoidlikud.

Kuidas te psühholoogidega koostööd teete?

Psühholoogid on väga akadeemilised ja kasutavad konstrukte. Psühholoogid vaatlevad mõistust kui musta kasti, mille käitumist erinevate stiimulite puhul on võimalik ennustada. Andes inimestele ette valikvastused, on selle põhjal, kui paljud valivad A ja kui paljud B, võimalik teha järeldusi käitumise kohta. Oleme teinud palju teadustööd ja uuringuid, et käitumist ennustada. See on globaalne ja massiivne uurimisvaldkond, mida saab nüüd krediidivõimekuse hindamisel kasutada.

Teeme igal turul koostööd kohalike psühholoogidega. Neile meeldib, et psühhomeetriline skooring paneb nende ideed proovile. Psühholoogid ei tunne finantsmaailma, kuid neil on teaduslikult põhjendatud profileerimisviisid, mida praktikas testida.

Kuidas seda meetodit rakendada?

Tuleks kasutada teenusepakkuja, nagu Coremetrix, abi. Laenuandja ei saa psühhomeetria rakendamisega üksi hakkama, sest kuigi küsimustik tundub kena ja lihtne, on selle taustal väga detailne teadustöö. Meil on umbes 500 erinevat küsimust maksekäitumise ennustamiseks ja teeme igale kliendile tema vajadusi arvestava tellimustöö.

Postituse teema