icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete võlasummad kasvavad hoogsalt

7. märts 2017

Creditinfo Eesti AS värskest Eesti ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2016. aasta teisel poolel kasvasid hoogsalt ettevõtete võlasummad nii riigile kui ka äripartneritele vastavalt 49% ja 36%, jõudes viimase nelja aasta kõrgeimale tasemele.

Ettevõtete poolt riigile võlgu jäädud ehk maksuvõlgade summad moodustasid kokku ligi 51,8 miljonit eurot. Maksuvõlgade suurenemine toimus pea kõikides sektorites, kuid enim kinnisvaraalases tegevuses (kolm korda), ehitussektoris (75%) ning haldus- ja abitegevuses (74%). Mediaankeskmine maksuvõla summa on tõusnud 2915 euroni, mis on viimase viie aasta kõrgeim.

Samuti tõusid hüppeliselt maksehäirete ehk ettevõtete omavahelised võlasummad jõudes 73,7 miljoni euro tasemele. Maksehäirete summad kasvasid enim põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi sektoris (3,4 korda), mäetööstuse ja töötleva tööstuse- (78%) ning ehitussektoris (48%). Mediaankeskmine maksehäire summa oli 1000 eurot.

Samal ajal võlgadega ettevõtete arvus suuri muutusi ei toimunud. Maksehäiretega ettevõtteid oli 2016. aasta teisel poolel pea sama palju kui aasta varem, 3,4% ehk 2843 aktiivset ettevõtet. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal tõusis 6,1%-ni ehk riigile on võlgu 5097 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Kõige rohkem on äripartneritele võlgu olevaid ettevõtteid majutus ja toitlustussektoris (6,7%), ehitus- (6,3%) ning veondus ja laondussektoris (5,5%).

Lugege meie blogist „Makseraskustega sektorid torkavad silma“

Kõrge krediidiriskiga ettevõtteid on Eestis 2017. aasta alguse seisuga 12,9%, mis on viimase kolme aasta kõrgeim näitaja. Aktiivse konkurentsi tingimustes võiks näitajat pidada heaks, kui see jääb 12-15% piiridesse, kuid ettevõtete kasumite kahanemise taustal on trend murettekitav.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb Creditinfo Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 83 947 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Creditinfo ettevõtete maksekäitumise statistika eesmärgiks on jälgida ja vajadusel reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et tagada otsuste tegijatele kvaliteetne krediidialane informatsioon.

 Täismahus uuringuga saab tutvuda meie kodulehel: Ettevõtete maksekäitumine 2016 II poolaastal (pdf)

Creditinfo Eesti AS (endise nimega Krediidiinfo AS) on Eesti krediidiinformatsiooni sektori suurim ja kogenuim ettevõte, kelle põhitegevuseks on Eesti ettevõtete finantsriskide maandamine. Creditinfo koostab regulaarselt ettevõtete pankrottide, finantstulemuste, maksekäitumise ja krediidipoliitika uuringuid.

 

Lisainfo:

Alar Jäger, Creditinfo Eesti AS asedirektor

T: 665 9643

E: alar.jager@creditinfo.ee

Postituse teema