icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Uuring: Eesti keskmine maksehilinemine on rekordiliselt madal

25. apr. 2017

Eesti keskmine maksehilinemine on kõigi aegade madalaim – vaid 5,5 päeva, selgub Creditinfo Eesti AS värskest uuringust „Eesti Ettevõtete Krediidipoliitika 2017“. Rekordilise tasemeni on jõutud just viimase viie aastaga, mil maksetega hilinemine on vähenenud pea kaks korda.  

Creditinfo Eesti AS krediidipoliitika uuring: Eesti keskmine maksehilinemine 2001-2017

Eesti maksekultuur on väga hea. Ligi 90% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 72% kõikidest väljastatud arvetest.

Ka mitmeid aastaid pikenenud keskmine maksetähtaeg teinud sammu lühenemise suunas ja liikunud 16,5-lt päevalt 14,5-le päevale.

Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamine on võrreldes möödunud aastaga vähenenud. Ligi viiendik firmasid kasutab meeldetuletusteenust ja krediidijärelevalvet. Inkassoteenust, mis veel neli aastat tagasi 33%-ga populaarseim sisseostetav teenus oli, kasutab täna vaid 12% uuringus osalenutest.

Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile 80% Eesti ettevõtetest ja võlgnevusi teistele ettevõtetele Maksehäireregistrist 57% vastanutest. Mõlemad näitajad on võrreldes möödunud aastaga suurenenud. Järjepidevalt on uute klientide puhul viimase kolme aasta jooksul suurenenud ka omaniku ja juhatuse tausta ning finantssuhtarvude kontroll. Finantsnäitajatest peetakse krediidiotsuse tegemisel olulisemateks võlgu tarnijatele (92%) ja ostjatelt laekumata arveid (75%).

Creditinfo Eesti AS asedirektori Alar Jägeri sõnul on kauba- ja teenusekrediidi pakkujatel praegu väga head ajad: raha liigub kiiremini, protsessid on lihtsamad ja taustainfo kättesaadavus uuringute tegemiseks ei nõua erilisi investeeringuid. „Medali teine pool on kahjuks see, et krediidijuhtimine praegu firmades ei arene ja see teeb ettevõtted haavatavaks kriisiolukorras,“  ütles Jäger.

Järjekorras 17. krediidipoliitika uuring viidi läbi ajavahemikul 22-27.03.2017. Valimisse kaasati juhuvaliku teel 10 000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet (käive üle 64000 euro).

Täismahus uuringuga saab tutvuda Creditinfo kodulehel: Eesti Ettevõtete krediidipoliitika 2017

 

 

Postituse teema