icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete summaarsed kasumid tegi suure hüppe

16. nov. 2017

Creditinfo Eesti AS uuringust “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2016“ selgub, et Eesti ettevõtete summaarne kasum kasvas aastaga hüppeliselt 14,7 protsenti, ulatudes 5,1 miljardi euroni.  Kasumit teeniti kõigis sektoreis ning maakondades. Samuti toimus tubli tõus müügitulude kasvus.

Nüüd, mil ettevõtete majandusaruanded on esitatud ja ära oodatud ka hilinejad, saab kindlalt öelda, et majanduskeskkond on 2016. aastal tulnud välja stagnatsiooniperioodist ja pöördunud taas tõusule.

Kasumit teenivate ettevõtete arv kasvas 79 037 firmalt 81 740 firmani (kasv 3,4%). Kasumit teeniti kõigis sektoreis ning kõigis maakondades. Kasumi osa käibest tõusis keskmiselt 9,3 %-ni. Kasum kasvas mullu enim mäetööstuses (343%), kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (156%) ja elektrienergia sektoris (56%).

Samuti tegi 2016. aastal tubli 3,4%-lise kasvu kõikide ettevõtete ühine müügitulu ning jõudis 54,1 miljardi euroni. Müügimahud suurenesid enim majutus- ja toitlustussektoris (10%) ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoris (9,5%).

Kahjumis ettevõtete kahjumite summa 2016. aastal vähenes 16%, jäädes peatuma 1,3 miljardit euro tasemel (2015. aastal kasvas vastav näitaja 14%). Samuti vähenes 1,8% aasta kahjumiga lõpetanud ettevõtete arv, kokku 39 872 ettevõtet.

Uuringu „Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2016“ eesmärgiks on välja selgitada kõikide Eesti ettevõtete summaarsed finantsnäitajad. Uuring viiakse läbi aasta lõpus, mil saab arvesse võtta ka aastaaruande esitamisega hilinejate (pea 30% ettevõtetest) reaalsed majandustulemused. Kõik varasemad kokkuvõtted saavad toetuda vaid prognoosidele. Uuringu valimis on kasutatud 133 351 Eesti ettevõtte 2016. aasta majandusaruannete andmeid (sh on arvestatud krediidiasutuste ja kindlustusandjate majandustulemusi, tuginedes Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni andmetele).

 Tutvuge andmetega tegevusalade lõikes ja käibe-kasumi TOP10 ettevõtetega maakondade lõikes Creditinfo kodulehel

Creditinfo Eesti AS on Eesti krediidiinformatsiooni sektori suurim ja kogenuim ettevõte, kelle põhitegevuseks on ettevõtete finantsriskide maandamine. Creditinfo koostab regulaarselt ettevõtete pankrottide, finantstulemuste, maksekäitumise ja krediidipoliitika uuringuid, mille põhjal prognoositakse uusi suundumusi ja trende.

 

Kõneisik:

Alar Jäger, Creditinfo Eesti AS, arendusdirektor

T: 665 9643

E: alar.jager@creditinfo.ee

 

Postituse teema