icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

„Edukas Eesti Ettevõte“ Green Marine pingutab puhtama keskkonna nimel

3. sept. 2018

Oleme oma blogipostitustes järgemööda tutvustanud teile erinevaid tublisid Eesti ettevõtteid, kes on pälvinud Creditinfo poolt „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistuse. Selle tunnistuse eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes omavad kõrget krediidireitingut, eeskujulikku maksekäitumist ning tugevat majandusolukorda. See tunnistus on ettevõttele hea töövahend, mis aitab tõendada ettevõtte tugevat majandusolukorda, tuleb kasuks uute koostööpartnerite leidmisel, töötajate värbamisel ning on ettevõtte usaldusväärsuse tõenduseks välismaal.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust omavad ettevõtted väga erinevates tegevusvaldkondades. Käesolevas postituses tutvustame teile ettevõtet, kes pingutab iga päev selle nimel, et meie mere- ja looduskeskkond oleks puhas ja loodussõbralikult majandatud.

Saage tuttavaks – Green Marine

Green Marine on Public-Private-Partnership tüüpi ettevõte, mis asutati 2003. aastal riigiettevõtte AS Tallinna Sadam ja merendusettevõtte AS NT Marine ühisettevõttena. Tulenevalt sellest, et NT Marine põhiülesandeks on laevadele punkerdusteenuse (laevade varustamine kütusega nende omatarbeks) osutamine, tundus vajaliku ja loogilise sammuna luua ka laevadele mõeldud kompleksne keskkonnateenuste süsteem sadamates. Seda ideed toetas samuti Eesti liitumine Euroopa Liiduga, kus tuli suhteliselt lühikese aja jooksul kohustuslikult täita rida merealaseid EL direktiive.

Laevade ekspluatatsiooni käigus tekib palju õliseguseid jäätmeid. 2010. aastal valmis ettevõttel Green Marine innovaatiline õliseguste jäämete käitluskeskus, mis võimaldas täiesti uuel tasemel käidelda erineva koostisega ohtlikke õliseguseid jäätmeid.  Analoogset käitlusvõimekust ei oma täna ükski Läänemere sadam.

Järjepidev arenemine ja uute eesmärkide seadmine on ettevõttele edu toojaks

15. aasta jooksul on Green Marine kõrgelt hinnatud koostööpartner kõigile AS Tallinna Sadam poolt hallatavates sadamates peatuvatele laevadele. Green Marine arengule on palju kaasa aidanud kruiisilaevade keskkonnaohvitserid, kes perioodiliselt auditeerivad ettevõtte transpordivahendite-, konteinerite-, käitluskohtade- ja tegevuste vastavust kõrgetele standarditele ning jagavad oma teadmisi, mis on saadud paljudest teistest sadamatest üle maailma. Kõik see nõuab ettevõttelt pidevaid investeeringuid uutesse tehnilistesse lahendustesse, töökeskkonna edendamisesse ja meeskonnatöösse.

AS Green Marine juhatuse liikme Carl-Jüri Piht sõnul on järjepidev arendustegevus ja uute eesmärkide seadmine ettevõttele oluliseks edu faktoriks. „Viimase kolme aasta jooksul oleme ettevõtte nõukogu otsuste alusel teinud investeeringuid rohkem kui miljoni euro ulatuses, kaasajastades transpordiparki, täiustades erinevate jäätmeliikide käitlemise tehnoloogilisi lahendusi. Samuti oleme parandanud käitluskohtade töö- ja olmetingimusi, et rahuldada ka kõige nõudlikumate partnerite ja oma töötajate soove ning ootusi,“ sõnab Piht.

Green Marine meeskond teeb pidevalt tööd selle nimel, et ettevõtte kõik partnerid tunneksid end tähelepaneliku teenenduse osalistena. „Kohtudes klientidega püüame alati mõista, mis on nende jaoks kõige olulisem ja kuidas üles ehitada kõigi osapoolte soove ning vajadusi arvestav koostöö,“ lisab ettevõtte teine juhatuse liige, Aivar Sülla.

Sadamasse saabunud laevadele antakse korraga 3 kuni 6 multilift-konteinerit kaidele ette. Laevad annavad jäätmed üle sorteeritult.

Green Marine igapäevatöö on laevade komplesne keskkonnaalane teenindamine

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus tõstab ettevõtte usaldusväärsust

Green Marine jaoks on „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnustus oluline usalduse indikaator. „Ettevõtluses toimibki põhiline koostöö partneritevahelisel usaldusel. Pikad lepingud keeruliste regulatsioonidega ja sanktsioonidega kirjutatakse ikka halbadeks päevadeks. Usaldussuhete hoidmine nõuab hoolivust ja pidevat tähelepanu kõigis küsimustes ning pikemas perspektiivis tagab ka edu,“ sõnab Piht. „„Edukas Eesti Ettevõte“ on tunnustus eelkõige meie tublidele töötajatele. See tunnistus aitab palju kaasa usaldusliku koostöö tekkele ja selle kinnistamisele igapäevases suhtluses teiste ettevõtetega, kes kõik hindavad partnerit ka arusaadavate tunnustusväärtuste kaudu. Tunnistus, mis viitab ettevõtte heale finantsseisule ja korrektsele maksekäitumisele on kindlasti oluliseks teguriks igasuguse koostöö loomisel,“ ütleb kokkuvõtvalt C. J. Piht.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistusega tunnustab Creditinfo Eesti ettevõtteid, kellel on Creditinfo reitingu järgi kõrge „AAA“, „AA“ või „A“ krediidireiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, hea majandusolukord ja eeskujulik maksekäitumine. „Edukas Eesti Ettevõte“ tunneb ära vastava logomärgi järgi, mis kuvatakse Eesti suurimas äriinfo andmebaasis – e-Krediidiinfo firma nime kõrval. Vaata ettevõtte Green Marine ülevaadet siit.

Postituse teema