icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Pressiteade: Ettevõtete maksehäirete summad kahanesid, samas maksuvõlad jätkasid kasvu trendi

24. apr. 2019

AS Creditinfo Eesti värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2018. aasta teisel poolel vähenes ettevõtete maksehäirete koondsumma 8% samas kui maksuvõlgade koondsumma kasvas ligi 18%.

Maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2018. teisel poolaastal
100,1 miljoni euroni, mida on 7,2% enam 2017.aasta teise poolaastaga võrreldes. Samal ajal on ettevõtete summaarne müügitulu aastases võrdluses kasvanud ligi 12% võrra 59,5 miljardi euroni. Seega on ettevõtete võlagade koondsumma osakaal nende koondkäibesse endiselt madalal tasemel ning aastaga vähenenud 0,18 protsendilt 0,17%-le. Võlgade koondsummast moodustasid maksuvõlad 64,9 miljonit eurot ja maksehäired 35,2 miljonit eurot.  

Suurima osa maksehäirete summast moodustvad töötleva tööstuse (25,9%), ehituse (21,9%) ja veonduse-laonduse (15%) sektoris tegutsevate ettevõtete võlgnevused.

Maksuvõlgade kogusummast pea 64% moodustavad kolme sektori ettevõtete maksuvõlad: töötlev tööstus (27% kogu maksuvõla summast), ehitus (19%) ja hulgi- ja jaekaubandus (18%).

Kõrge krediidiriskiga ettevõte arv Eestis oli 2018. aasta teisel poolel jätkuvalt viimase kolme aasta madalaimal tasemel – 11,7%.

Maksehäiretega ettevõtete osakaal vähenes 2018. aasta teisel poolel 3,3 protsendilt 3%-ni, mis arvuliselt tähendab, et maksehäireid esines 2902 aktiivsel ettevõttel. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal samuti veidi vähenes: 6,1 protsendilt 5,8%-ni ehk riigile oli võlgu 5554 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Võlglaste osakaal nii maksehäirete kui ka maksuvõlgade puhul oli suurim majutuses-toitlustuses, ehituses ja veonduses-laonduses.

Millised tegurid mõjutavad ettevõtete käekäiku suurimate võlglaste osakaalu ja võlasummadega sektorites, saate täiendavalt lugeda Creditinfo blogist: “Tööjõupuudus, ilm ja konkurents mõjutamas ettevõtete maksekäitumist”.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb AS Creditinfo Eesti krediidihinnangute, Ametliku Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 95 375 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Ettevõtete maksekäitumise informatsiooni esitleb Creditinfo juba kümnendat aastat, sagedusega kaks korda aastas. Uuringu eesmärgiks on jälgida ja vajadusel reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et tagada otsuste tegijatele kvaliteetne krediidialane informatsioon.
Täismahus uuringuga saate tutvuda Creditinfo kodulehel: Ettevõtete maksekäitumine 2018 II poolaastal.

Creditinfo Eesti AS on rahvusvahelise krediidiinformatsiooni, riskide halduse teenuseid ja turuinfo lahendusi pakkuva Creditinfo Group’i tütarettevõte ning oma ala turuliider Eestis. Meie eesmärgiks on aidata ettevõtjatel teha kiiresti õigeid äriotsuseid, hoida võlgnevused kontrolli all ja kasvatada äri käivet.

Lisainfo:
Helen Tinkus, AS Creditinfo Eesti analüütik
+372 665 9627
helen@creditinfo.ee

Postituse teema