icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Äri kui elusorganism: kinnisvaraettevõte, kelle jaoks on koostöö kliendiga alati õnneliku lõpuga

14. mai 2020

Kaks aastat tagasi asutatud Ashmoregrupp OÜ tegeleb kinnisvara ostmise ja müümise, haldamise ning kinnisvarasse investeerimisega. „Vaatamata maailmas toimuvale on kinnisvarasektor see, mis alati kasvab,“ kinnitab ettevõtte asutaja ja tegevjuht Andrei Pozdnjakov.

„Soovime rõhutada, et õige investeering kinnisvarasse on asjakohane ega sõltu muudest turgudel esinevatest asjaoludest,“ räägib ta kinnisvaraturu eripärast. „Hea ja õigeaegne investeering on garantii, et teie vahendid töötavad teie heaks 24/7.“

Inspiratsioon tuleb kliendirahulolust

Ashmoregrupp jätkab samm-sammult ettevõttesiseste protsesside tõhustamist ja automatiseerimist. „Meie eesmärk on laiendada sel aastal kasumlike pakkumiste baasi sõltuvalt meie klientide vajadustest ja tagada tehingute täielik läbipaistvus,“ selgitab Andrei Pozdnjakov. „Samuti osaleme rahvusvahelisel erialaüritustel, et võtta üle kogemused ja töövahendid, mis osutuvad tõhusaks kinnisvara valdkonnas.“

Ashmoregrupp aitab inimestel oma finantsvahendeid õigesti investeerida, et need hakkaksid võimalikult lühikese aja jooksul tootma stabiilselt kõrget tulu. „Oleme uhked meie individuaalse lähenemise põhimõtte üle, mis võimaldab meie klientidel mitte ainult valida olemasolevate pakkumiste vahel, vaid saada sobivaimad pakkumised, mis vastavad täielikult klientide esitatud kriteeriumitele ja nõuetele, tagades sellega äriprojektidele edu.“

Ettevõtte juht Andrei Pozdnjakov kinnitab, et tema ettevõtte jaoks on iga juhtum õnneliku lõpuga lugu. „Sageli ei ole meie poole pöörduvad inimesed turu toimimisest eriti teadlikud,“ kirjeldab ta „Vestluse käigus aitame neil mõista ühe või teise investeeringu tulemust. Tänu sellele, et meie meeskonnas töötavad pikaajaliste kogemustega spetsialistid, suudame alati täita kõik kliendi soovid. Kliendi rahulolu pakub meile tõelist inspiratsiooni.“

Iga klient on kui uus lugu

Andrei Pozdnjakov meenutab ettevõtte sünnilugu. „Juhtus nii, et hakkasime peaaegu kohe aktiivselt tegutsema, jättes vahele etapi, kus enamik ettevõtteid kuude viisi planeerib, vaidleb ja üritab jõuda ühise otsuseni,“ kirjeldab ta tormilist algust. „Kuna ettevõtte eesotsas seisavad kogenud eksperdid kinnisvara, rahanduse ja kõrgtehnoloogia valdkonnas, nägime kohe tohutut potentsiaali, mida saab realiseerida nende kolme valdkonna ristumiskohas. Kõhklusteta töötasime välja strateegilise plaani ning sisenesime turule valmistoote ja unikaalse pakkumisega.“

Seega fakt, mis tuleb talle meelde ettevõtte asutamisest, on see, et kohe esimesel päeval seadsid nad lati väga kõrgele ja alustasid intensiivset tööd.

„Meie maine põhineb suurel määral vastutusel klientide ees,“ kinnitab ettevõtte tegevjuht. „Ettevõtte asutamisel sai sellest põhimõttest meie sisepoliitika nurgakivi ja aeg näitab, et meie jõupingutused toovad oodatud tulemusi. Vaatamata suurele töömahule läheneme alati oma tööle vastutustundlikult.“

Ashmoregrupi meeskonnale on iga projekt omaette lugu – alates põhjalikust projektide valimisest ja filtreerimisest ning lõpetades väiksemate juriidiliste detailidega. „Vastutame iga läbitud etapi eest ja hindame kõrgelt selle käigus tekkivaid usaldussuhteid,“ räägib Andrei.

Meile meeldib õppida!

„Vaatamata oma pikaaegsele kogemusele, pürgib igaüks meist enesearengu poole,“ selgitab Andrei, et professionaalsust saab koguda vaid pideva enesetäiendamise kaudu. „Need teadmised kujundavadki meie äri kui terviku asjakohasust, kuna sellise meeskonnaga tegutsedes on äri kui elusorganism, mis on pidevas muutuses.“ Iga päev arutab meeskond uusi ideid, mis on väga väärtuslik nii terve töökeskkonna kui ka professionaalse arengu seisukohast.

Tänu igapäevasele pühendumisele, järjepidevale koolitamisele ja lahenduskesksele lähenemisele on Ashmoregrupp teeninud välja eduka Eesti ettevõtte tunnustuse ja saanud kõrge krediidireitingu. „See on eduka ettevõtte tunnus nii siseturul kui ka rahvusvahelisel turul,“ kinnitab Andrei. „Tänapäeval pakuvad paljud ettevõtted nõustamisteenuseid kinnisvara valdkonnas. Just analüüsiinstrumentide kasutamine on omamoodi filter, mis aitab mõista, kas teie ees on tavaline vahendaja, kes töötab hea õnne peale, või tõsine ettevõte. Maailmatendentside pideva muutuse tingimustes peab heal partneril olema kindlasti võimalus hoida end kõigega kursis.“

Andrei Pozdnjakovi sõnul on meeskond hoolega valitud ja selle tulemusena meeldib kogu tiimile ettevõtte tegevusvaldkond ning töö toob rõõmu ja rahuldust. „Veel usume, et takistusi tegelikult ei ole. Takistus võib seisneda selles, et ei usu piisavalt püstitatud eesmärki. Me ei unista, vaid plaanime edasi areneda, usume, et oleme tunnustatud eksperdid ja püüame väljuda uutele turgudele. Iga meie tehing on täiesti konfidentsiaalne ja seetõttu pöörame erilist tähelepanu meie mainele turul. Kui meie kontorisse tuleb inimene kellegi teise soovitusel, saame aru, et liigume õiges suunas,“ selgitab asutaja ja tegevjuht Andrei Pozdnjakov.

Isegi kui te pole kunagi mõelnud kinnisvarasse investeerida, soovitab ta ikkagi seda võimalust kaaluda. „Põhjus on lihtne,“ teeb ta kokkuvõtte. „Näeme pidevalt, kuidas õige piirkonna, objekti ja investeerimistingimuste valikust saab meie klientide jaoks suurejooneliste projektide alguspunkt. Näeme, kuidas investeeringud ennast täielikult õigustavad, kuidas äri sünnib ja kasvab, kuidas inimeste elud muutuvad. Ja meil on hea meel olla osa sellest protsessist.“

Postituse teema