icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ringmajanduse lävel: aastas 2000 tonni elektroonikajäätmeid käitlev Kat Metal Estonia panustab keskkonnahoidu mitmel viisil

26. okt. 2020

Elektroonikajäätmete ringlussevõtuga tegelev Kat Metal Estonia OÜ on koostööpartnerina ära teeninud mitmete suurettevõtete usalduse. Neljandat aastat tegutsev ettevõte paistab silma kiire kasvuga ja jätkab julgete arenguplaanidega.

Usaldusväärne partner suurettevõtetele
Kat Metal Estonia tegevuse eesmärk on vähendada jäätmete tekkimist ja nende sattumist keskkonda. „Hoolitseme selle eest, et keskkonnasäästlik oleks nii meie töö tulemus kui ka kogu töötlusprotsess. Meie juurest saadetakse töötluse läbinud materjal hoolega valitud partneritele, kus eraldatakse uued toormaterjalid. Lühidalt öeldes, järgime elektroonikajäätmete taaskasutusse võtmisel kõrgeid rahvusvahelisi standardeid,“ räägib ettevõtte tootmisjuht Raido Oras.

Kat Metal Estonia tootmisjuht Raido Oras

Ettevõtte kiiret arengut selgitab Oras nii: „Meie konkurentsieelis on konkreetne: pakume kliendile väärtusliku jäätmematerjali eest parimat hinda. Loomulikult on sama oluline meie usaldusväärsus. Kliendid teavad, et hindame materjali vääriliselt ja ausalt, andmekandjatel olnud andmed hävitatakse turvaliselt, ohtlikud jäätmed eraldatakse ning neid käideldakse nõuetekohaselt.“

Kolme aastaga 7,7 miljoni eurose aastakäibe saavutanud ettevõte ostab kokku infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmeid: protsessoreid, kõvakettaid, mobiiltelefone, trükkplaate jne. Enamik jäätmematerjalist imporditakse väljastpoolt Euroopat. Mitmed suurettevõtted hindavad Kat Metal Estoniat kompetentse jäätmekäitluspartnerina. Klientide hulgas on näiteks Telia, Elisa, Tele2, Boftel, Enics Eesti. Kat Metal Estonias käideldud materjalid liiguvad edasi uuesti tootmisringlusse või taaskasutusse: metallijäätmed liiguvad tagasi metallitööstusesse, elektroonikast tulev väärismetall läheb tagasi elektroonika- ja autotootmisesse, vask läheb vasetööstusesse ning plast tooraineks näiteks terrassilaudade ja lillepottide tootmiseks.

Ringmajanduse kontsept leiab Eestis aina enam kõlapinda. Selle fookuses on keskkonnast võetavate ressursside jätkusuutlik kasutus eesmärgiga lahendada omavahel põimunud keskkonna- ja majandusprobleeme ning ennetada negatiivset sotsiaalset mõju ühiskonnale. Jäätmete väärindamist ja taaskasutust motiveeritakse riiklikult keskkonnatasude ning jäätmemaksude kaudu.

Ettevõtetel on aina enam põhjust juurutada vastutustundlikke ja jätkusuutlikke ärimudelid. Kat Metal Estonia kogemuse põhjal motiveerib nende kliente nii soov ettevõtte ressursse optimaalselt majandada kui ka sotsiaalse vastutuse võtmine. Ka Kat Metal Estonia ise näitab head eeskuju keskkonnasäästlike töömeetodite rakendamisega. „Oleme valinud manuaalse töö. Võiksime kõik otse purustisse saata, kuid me ei tee seda, sest nii langeks materjalide ringlussevõtt või taaskasutusse saatmise protsent märkimisväärselt. Meil rakendatava käsitsi sorteerimise puhul on see ligi 98 protsenti,” märgib tootmisjuht.

Aus ja kliendikeskne partner teenib usalduse
Jäätmekäitlusvaldkonnas on ausus, läbipaistvus ja eetika olulisel kohal. Klient ei näe käitlusprotsesse ega tulemust, vaid peab partnerit usaldama. Kat Metal Estonia jaoks on juhtiv põhimõte teha ausat äri ja leida viise, mis on mõlemale poolele kasulikud. Selleks tuleb tegutseda ja suhelda avatult ning olla alati kliendi jaoks olemas.

Kliendikeskne tegutsemine on teine oluline põhimõte, mida ettevõte järgib ja arendab. Töötatakse selle nimel, et olla kliendile hea partner, lähtuda tema vajadustest, lahendada probleeme ja anda väärt nõu. Oras toob hea elulise näite: „Meie kliendi rendipinnalt lahkudes jättis üürnik maha suurel hulgal kasutut ja aegunud elektroonikat, mille jäätmejaama viimine oleks nõudnud kulutusi. Olime õigel ajal õiges kohas ehk oma nõu ja jõuga kliendi kõrval. Käisime kauba järel, sorteerisime ära ja maksime veel pealegi.“

Tubli ja aus töö on loonud ettevõttele hea renomee, mis tunnustusena jõuab ringiga tagasi ka ettevõtte esindajate kõrvu. „Esimesel kohtumisel uue potentsiaalse suurkliendiga Austrias toimunud rahvusvahelisel üritusel kuulsime meeldiva tagasisidena, et maailmas tegutsevate elektroonikajäätmetega tegelevate ettevõtete seas on levimas arvamus meist kui väga usaldusväärsest ja ausa mainega ettevõttest,“ vahendab tootmisjuht kuuldud kiidusõnu.

Hoogne areng jätkub
Nõudlus jäätmekäitlusteenuse järele edeneb tarbimise kasvuga ühes taktis: uued seadmed vahetavad välja vanema põlvkonna ning aegunud elektroonika liigub pärast jäätmekäitlusprotsessi läbimist ressursina taas tootmis- ja tarbimisringlusse. Kat Metal Estonia keskendub jätkuvalt kõrge väärismetalli sisaldusega elektroonikajäätmete käitlemisele. Üle 95 protsendi materjalist ostetakse kokku üle maailma, vaid 3 protsenti töötlusmahust/kaubast tuleb kohalikest ettevõtetest. Globaalse äri mahtu on plaanis järjepidevalt kasvatada.

Sel sügisel on Kat Metal Estonias käsil uue elektroonikajäätmete purustusliini avamine. Tunnustatud Euroopa tootjalt soetatud käitlusliin purustab trükkplaate ja plasti. Sellega saab plasti jäätmekäitlus Eestis uue taseme, kuna purustama asutakse plastiliike, mis varem saadeti utiliseerimisse.

Ettevõtte juhtkond teab hästi, et eduka ettevõtte loovad seal töötavad inimesed. Nelja aastaga on ettevõtte meeskond kasvanud 16-ni. Raido Oras räägib: „Tublidele töötajatele pakume koolitusi ja tööalaseid arenguvõimalusi. Meie motivatsioonipaketis on täiendavad puhkuse- ja tervisepäevad ning ühisüritused. Staažikatele töötajatele on plaanis hakata preemiat maksma. Tahame olla tuntud kui ettevõte, kes hoolib oma kollektiivist. Meie jaoks olulised väärtused on vastastikune austus ja hoolivus. Hoiame oma töötajaid, oleme kujunenud omavahel sõpradeks. Toetame oma inimesi, kui eraelus on raskem aeg, ja rõõmustame koos nendega, kui neil on ilusad hetked.“

Postituse teema