icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Creditinfo uus tööriist võimaldab kontrollida rahvusvaheliste äripartnerite tausta

8. märts 2021

Creditinfo tõi esimesena Eestis turule „Tunne oma klienti“ terviklahenduse (inglise keeles Shared KYC Utility), mis korjab kokku ettevõtja jaoks vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta nii Eestist kui ka kogu maailma katvatest rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse reeglite järgi vastutab iga ettevõte selle eest, et iga äritehing ja koostööleping vastaks rahapesuvastase seaduse (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) sätestatud tingimustele. Sisuliselt tähendab see kohustust tunda oma kliente ja koostööpartnereid nii üksikute tehingute kui ka pikemate ärisuhete puhul.

„Äripartneri taustakontrolli on vaja teha igal ettevõtjal, sest kui tehing jõuab panka, võib juba olla hilja. Kontod võidakse arestida ja rahad jäävad kätte saamata,“ selgitas Creditinfo tootearendusosakonna juhataja Jaanus Leemets. „Üks kahtlane tehing võib summa väiksusest või suurusest hoolimata tõsta oluliselt riskihinnangut ettevõtjale tervikuna.“

Kui Eestis tegutsevate ettevõtete ja isikute taustakontroll on üsna hästi kättesaadav teenus juba aastaid, siis rahvusvaheliste partnerite kontrollimine on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele olnud seni väga suur väljakutse. Rahvusvahelistele usaldusväärsetele andmebaasidele ligipääs on väga kallis ja sageli ei sobi pakutavad lahendused just üksikute tehingute kontrollimiseks või põhjalike raportite koostamiseks ja asjasse puutuvate osapoolte jagamiseks.

„Kui pangad kulutavad rahapesuvastaseks taustakontrolliks aastas miljoneid eurosid, siis on loogiline, et enamikel ettevõtjatel selliseid ressursse pole,“ selgitas Leemets. Avalike otsinguportaalide tulemused ei ole aga sageli just rahvusvaheliste, tihti aga ka kodumaiste päringute puhul piisavalt usaldusväärsed, ulatuslikud ega sisult ajakohased.

„Sellepärast lõimegi tööriista, mis teostab päringuid kümnetesse erinevatesse rahvusvahelistesse usaldusväärsetesse andmebaasidesse,“ kirjeldas Leemets uue teenuse sisu. „Uue tööriista kasutamine on väikeettevõtjatele taskukohane ja lihtne kasutada ka üksikuteks päringuteks.“

Creditinfo pakub ettevõtjatele alustuseks ka taustauuringu korrektse läbiviimise ja vilumuse konsultatsioone ning KYC ärikooliga liitumise võimalust, et saada aru KYC regulatsioonide olemusest, oma ettevõtte täpsematest kohustustest, igapäevastest vajadustest ja kõikidest saadaolevatest võimalustest kontrollida klientide ning koostööpartnerite tausta regulaarselt ja liigse ajakuluta.


Lisainfo:

Rain Resmeldt Uusen

+3725018998

turundus@creditinfo.ee

Postituse teema