icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Otsime kolleegi: Jurist

7. mai 2021

Otsime Sind, võimekas jurist!

Otsime oma meeskonda täiendava jõuna juristi, kes oleks õigusalastes küsimustes partneriks nii sise- kui väliskliendile, orienteeruks hästi erinevates võlaõiguslikes teemades, oleks põhjalik ja lahendustele orienteeritud. Kui Sinus on tahet panustada andmehalduse ja -analüütika õigusliku keskkonna arendamisse, oled meie tiimi väga oodatud!

Ege Metsandi

Tegevjuht

Ametikoha eesmärk

Jurist tagab ettevõtte äriprotsesside ja muu tegevuse vastavuse õigusaktidele ning teistele regulatiivsetele nõuetele, valmistab ette ja haldab lepinguid, sise-eeskirju ja muid juriidilise sisuga dokumente, nõustab ettevõtte töötajaid erinevates õigusalastes küsimustes. 

Ülesanded

  • Lepingute koostamine, haldamine ja täitmise kontrollimine, ettevõtte esindamine lepingulistel läbirääkimistel
  • Nõustamine maksehäirevaiete menetluses
  • Ettevõtte nõustamine ühinguõiguslikes küsimustes
  • Tootejuhtide nõustamine alates toote ettevalmistamisest kuni toote juurutamiseni
  • Ettevõtte esindamine vaidlustes, sh kohtuvaidlustes

Edu tagamiseks eeldame

  • KOGEMUSI, HARIDUST, OSKUSI

Praktilist töökogemust juristina vähemalt 5 aastat, soovitavalt finantsvaldkonnas. MA õigusteaduses. Eesti keelt emakeelena, väga head erialase inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, soovitavalt vene keele oskust. Põhjalikud teadmised võlaõigusest, kasuks tulevad teadmised ja kogemus andmekaitsest. Väga hea analüüsivõime ja äriline mõtlemine, huvi enese arendamiseks.

  • ISIKSUSEOMADUSI

Põhjalikkust, täpsust ja korrektsust, kohusetundlikkust, väga hea koostöövõimet, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendamisoskust, initsiatiivikust, ausust, kõrget pingetaluvust.

  • TAUSTA

Laitmatut tausta ja renomeed.

Kandideerimisprotsess

Palun esita oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. maiks e-postile hr@creditinfo.ee
Järgneb kandidaatide sõelumine, mille põhjal toimub intervjuu ja kodutöö
Täpsustavate küsimuste korral võta ühendust linked/in/kristiinaaaslaid või kristiina@creditinfo.ee

Postituse teema