icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Rahvusvahelist äri tegevad Eesti ettevõtted peaksid koheselt kontrollima oma klientide riskitaset

28. veebr. 2022

Sõja algus Ukrainas on toonud Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja liitlaste poolt üha uusi sanktsioone isikutele ja institutsioonidele, kelle sihipärane tegevus toetab saabunud sõda.

„Viimastel päevadel on eriti kiirelt laienenud ja oma mahult kasvanud need sanktsioonid, mistõttu on rahvusvahelist äri ajavatel ettevõtetel väga oluline järjepidevalt veenduda, kas nende klient on rahvusvaheliselt sanktsioneerimata,“ viitas Creditinfo Eesti tegevjuht Ege Metsandi.

Sanktsioonid on mõeldud rahu kaitseks
Rahvusvahelise sanktsiooni kui välispoliitilise meetme eesmärgiks on nõrgendada sanktsiooni all oleva isiku, ettevõtte või riigi majanduslikku ja ühiskondlikku positsiooni ning takistada

  • isiku/ettevõtte/riigi ligipääsu rahvusvahelistele finantsturgudele, finantseerimisele ja investeerimisele
  • kaupade ja teenuste liikumist isikule/ettevõttele/riigile
  • uue tipptehnoloogia arendamist kättesaadavust ja rakendamist isiku/ettevõtte/riigi poolt

Sanktsiooni subjektiks võib olla eraisik, riik kui institutsioon, organisatsioonid ja juriidilised isikud ning nendega seotud isikud nagu esindusõiguslikud isikud, nõukogu liikmed, otsesed ja kaudsed omanikud, tegelikud kasusaajad, tütarettevõtted.

Sanktsioneeritud isikute ring laieneb kiirelt

Üha uued kehtestatavad sanktsioonid suurendavad Eesti äriühingute vajadust tunda oma koostööpartnerite ja klientide rahvusvaheliste sanktsioonide riske, et vältida siseriiklikku ning eksport-import majandustegevust kirjeldatud isikutega ning tagada sujuvad rahavood oma pangakontodel.

„Samuti on viimastel päevadel Eesti järelevalveasutused pöördunud sanktsioonide rakendamisega seotud, erikohustusega turuosaliste poole märgukirjadega,“ viitas Ege Metsandi. Tema sõnul rõhutavad riigiametid oma pöördumistes tekkinud rahvusvahelises olukorras piisavate meetmete võtmise vajadust, et maandada riskid sanktsioonirežiimide rikkumiseks. Märgukirjades rõhutatakse, et sanktsioneerimiseks kehtestatud meetmeid peavad rakendama kõik Eesti isikud – nii füüsilised, kui juriidilised isikud.

Creditinfo Eesti pakub Eesti ettevõtetele lihtsalt kasutatavaid sanktsioonide skriinimise lahendusi, mis võimaldavad sõeluda kõnealuseid isikuid Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, ÜRO, Šveitsi, Kanada, Austraalia, Jaapani, Lõuna-Korea ja muude riikide finantssanktsioonide sanktsioonide listidest ning rahvusvahelistest jälgimis-ja mustadest (watchlists & blacklists) nimekirjadest.

Täiendavaks infoks palun kontakteeru oma tunne-oma-klienti teenuse kliendihalduriga või Creditinfo Eestiga (info@creditinfo.ee).

Postituse teema