icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Kõik SK ID Solutionsi 70 töötajat toodavad aega

22. märts 2022

SK ID Solutionsi loodud Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine muudab igapäevase asjaajamise sujuvaks, kiireks ja ennekõike turvaliseks. See on põhjus, miks ettevõttes loodud digitaalseid isikutuvastuse teenuseid kasutavad miljonid inimesed Balti riikides.

„Saan julgelt väita, et meie süsteemide taga seisab 70 maailma parimat töötajat, kellel kõigil on väga oluline roll selles, et inimesed saaksid oma digiasju muretult ja turvaliselt ajada.Tööandjana on meie jaoks kõige olulisem nende rahulolu,” ütleb SK juhatuse liige Liisa Lukin.

Saan julgelt väita, et meie süsteemide taga seisab 70 maailma parimat töötajat, kellel kõigil on väga oluline roll selles, et inimesed saaksid oma digiasju muretult ja turvaliselt ajada.

Liisa Lukin

Andmebaasi administraator Jaago Männiste, kes on SK-s töötanud juba 10 aastat, ütleb, et tema jaoks on ettevõte ideaalne tööandja: „Võtmemotivaatorid kipuvad kõikjal läbi aegade samad olema: palk, töökeskkond või töö sisu. Minu jaoks suudab SK kõigi nende kolme nimetuse taha plussi saada. Tordina kirsil on juhid mõistlikud ja arukad. Kuid mis kõige olulisem: tunnen end tööle tulles alati oodatuna ning saan teha just sellist tööd, mis mulle pinget ja rahulolu pakub.”

2001. aastal asutatud SK ID Solutions teenindab Baltikumis enam kui 4 miljonit inimest, kes kasutavad ettevõtte arendatud lahendusi enda isiku tuvastamiseks, tehingute kinnitamiseks ja digitaalseks allkirjastamiseks. See annab igale SK töötajale võimaluse vastutada suurte asjade eest. Professionaalne meeskond toimib sujuva süsteemina, kus iga lüli on oluline ja iga inimese panus määrab tulemuse.

Sel aastal oli SK ID Solutions Unistuste Tööandja konkursi finalist. Seal hindasid SK töötajad eriti kõrgelt võimalust vastutada suurte asjade eest ja viia ellu olulist missiooni. Ka kindlat palka ja võimalust ennast teostada hinnati kõrgelt.

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin ja andmebaasi administraator Jaago Männiste

„Oleme viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja jätkame seda kindlasti tulevikus. See tähendab, et otsime pidevalt uusi inimesi, kes aitaksid meil Eestis loodud innovatsiooni kõikjal maailmas tutvustada,” selgitab Liisa.

Tähelepanu on töötajatel

SK meeskonnas tegutseb 60 inimest Eestis ning lisaks 10 inimest, kes on igapäevaselt SK Läti ja Leedu kontorites. Ettevõtte juhtiv põhimõte on hoida oma talente hästi.

„Oleme veendunud, et meie inimesed on meie kõige olulisem ressurss ja alles seejärel saab rääkida majanduslikust edust. Kuulame oma töötajaid, arvestame tagasisidega ja teeme selle põhjal muudatusi. Koos meie rahvusvahelisemaks muutumisega avanevad uued võimalused ka töötajate jaoks. Praegu kaalume värbamisel iga positsiooni puhul, kas seda on võimalik täita lätlase või leedukaga ning julgustame oma juhte seda teed minema. Haritud, lojaalsete ja arengut väärtustavate inimeste värbamine IT-valdkonna konkurentsitihedal tööandjate turul on väljakutse, seega milleks piirduda vaid Eestiga,” tõdeb Liisa ja räägib lisaks, et mitmel korral on SK-s mindud ka seda teed, et värvatakse inimene, kes klapib ettevõtte väärtustega. „Panustame sellesse, et uue töötaja valdkondlikud teadmised areneks ja temast kasvaks meie jaoks väärtuslik kompetents. Näiteks üks meie andmeanalüütik töötas varem spetsialistina hoopis Londoni moemajade juures, kuid tegi karjääris totaalse muutuse ja on nüüd SK andmeanalüütik. Või teine näide: meie andmekaitsespetsialist töötas enne SK-d hoopis terminoloogina Eesti Keele Instituudis.”

Jaago SK meeleolukal stiilipeol „Back to the Future”, mis toimus Rakett 69 stuudios

Olulised väärtused, mida SK ID Solutions oma töötajatele võimaldab, on paindlik tööaeg ja kohavalik, järjepidevalt toetatud areng ning tervislik tasakaal töö ja eraelu vahel. Ka Jaago kinnitab, et kõige rohkem meeldib talle töö paindlikkus, sest nii saab ta enamiku asjadest kodust ära teha. „Seoses viimase aja tervisetrendidega olengi pigem kodus ning saan rahulikult töösse sukelduda ja keskendumist vajavad ülesanded saavad paremini lahendatud. Sellegipoolest tunnen end tööle tulles alati oodatuna.”

Aus ja avatud organisatsioonikultuur

„Meil on mitmeid põhimõtteid, millest lähtume nii töö korraldamisel kui ka klientidega suhtlemisel. Meie töötajad on sõnastanud SK väärtused, millest iga päev koos lähtume: me oleme ausad, meil on teeme-ära-suhtumine, meie erilisuse tagab meie kompetentsus,” räägib Lukin. „Iga SK töötaja teab täpselt, mille nimel me töötame, ja see, mida me ühiselt teeme, on meie meelest päriselt äge ja vägev. Oleme selleni jõudnud tänu ausale ja avatud kultuurile, mis reaalselt toetab arvamuste paljusust ja väärtustab erilisust.”

Vabatahtliku abipolitseinikuna tegutsev Jaago sai 2021. a Põhja prefektuuri kutsemeisterlikkuse võistlusel esikoha

SK-s on avatud suhtlus kõikidel tasanditel ja kõikide tasandite vahel, kuid mitte ainult – ka juhtimine on avatud ja läbipaistev. Liisa ütleb, et nii on kergem ühise eesmärgi poole liikuda ja puuduvad n-ö tabuteemad, mis võivad jääda pikaks ajaks kummitama. Kui kuskil midagi pigistab, siis tuleb see erinevate arenguvestluste, ühistel väljasõitudel tehtavate ühisprojektide või muude tagasiside vormide abil välja ja alati on suund asjade parendamisele – olgu selleks siis töövahendid, suhtlus kolleegidega või midagi muud. SK-s ei otsita süüdlasi, vaid keskendutakse lahenduste leidmisele ja tehakse kõik selleks, et tulevikus sama probleemi ennetada.

Fookus laienemisel ja edasiliikumisel

„Ettevõtte prioriteet on areng. Meie tugeva ja motiveeritud meeskonna jaoks, kus iga inimene teab täpselt, mida ja mille jaoks me teeme, ei ole olemas ületamatuid takistusi. Oleme tänaseks arenenud täpselt sinna, kuhu tahtsime, ega ole põhjust arvata, et meie arengusuund peaks tulevikus muutuma. Usume oma inimestesse nii eraldi kui ka meeskonnana, teame oma tugevusi ja nõrkusi ning oleme veendunud, et meie arengut ei saa juhtida (ainult) väliskeskkond. Keskkond, milles tegutseme, muutub pidevalt ning meie ülesanne on sellega sammu pidada ja seda ise kujundada,” selgitab Liisa SK juhtpõhimõtteid.

Ettevõtte vanus: 20 aastat
Töötajate arv: Eestis 60, Baltikumis kokku 70
Keskmine tööstaaž: 5 aastat
Keskmiselt värbamisi: 15 inimest aastas
Pikim tööstaaž: 18 aastat
Naiste osakaal töötajate hulgas: 38%
Koostööpartnerite/klientide arv: üle 1000 Baltikumis tegutseva organisatsiooni ja asutuse era- ja avalikus sektoris
SK digitaalseid lahendusi kasutab üle 4 miljoni inimese.

Seda, et SK areneb käsikäes töötajatega, kinnitab ka Jaago: „Mis puudutab arengut oma ala spetsialistina, siis SK pakub rohkem võimalusi end koolitada, kui ma seda jõuan ära kasutada. Tavaliselt saab aasta enne läbi, kui olen oma koolitusfondi reserviga nulli jõudnud. Samas on karjääriteel toppama jäämisel alati võimalus teisele rajale hüpata, kuna erinevaid töökohti on SK-s palju ning inimesi üritatakse sellistest tupikutest välja aidata nii, et nad juba koduseks saanud ettevõttes uue hoo sisse saaksid. Selliseid näiteid on mitmeid, seega arenguvõimalusi on ka mingi eluetapi ammendamisel küllaga.”

„Inimesed on SK kõige väärtuslikum ressurss. Iga inimese personaalne areng on võtmekoht, mida igati toetame ja võimaldame. SK majandusliku edu aluseks on motiveeritud inimesed ja nende rahulolu nii töötingimuste, sh töökoha ja kolleegidega, kui ka tehtava tööga. Mul on hea meel tõdeda, et meie rahvusvaheline tiim loob võimsa sünergia, mis aitab meil iga päev teenindada miljoneid inimesi. Ühtne ja üksmeelne meeskond tähendab samas ka, et väärtustame iga inimese eripära – ja just see teeb meid tugevaks,” jagab Liisa.

Ühiskondlik lisaväärtus

Kõrged nõuded usaldusväärsusele ja eetilistele normidele on SK äritegevusse sisse kirjutatud. Maksimaalselt ohutut teenust ootavad nii kliendid kui ka tarbijad, et tagada isikuandmete kaitse ja turvaline andmete liikumine.

„Meie suurim lisaväärtus ühiskonnas on usalduse suurendamine erinevate osapoolte vahel, loodusressursside säästlik kasutamine ja aja tootmine. See viimane tähendab, et meie teenused võimaldavad inimestel lisaks loodusele hoida kokku palju väärtuslikku aega, mida nad saavad tänu digitaalsele asjaajamisele kasutada oma unistuste täide viimiseks. Ja nii me justkui toodame neile juurde kõige väärtuslikumat ressurssi – aega,” arutleb Liisa.

„Julgustame kõiki SK töötajaid panustama ühiskonna arengusse ja nõrgemate toetamisse, sest ainult tugevas ja sidusas ühiskonnas saame olla päriselt edukad. Peame töötajate ja ettevõtte arengu kõrval sama oluliseks ka ühiskonna arengut. Seepärast toetame vabatahtlikutööd nii tasustatud vabade päevade kui ka paindliku tööajaga,” lisab Liisa.

SK töö kõrvalt abipolitseinikuna töötav Jaago nõustub, et kui inimesel on töö- ja eraeluga asjad ilusti joonel, siis saab tegeleda ka ühiskonda panustamisega: „Eks see oleneb iga inimese isiklikest ambitsioonidest ja eesmärkidest, aga mina parema meelega lähen laupäeva õhtul vabatahtlikuna 12-tunnisesse vahetusse, kui vedelen diivanil ja vaatan telekat. SK on mind alati toetanud, kui mõnikord on vaja vabatahtliku tööga alustada veidi enne tööpäeva lõppu või kui mõni tööga otseselt mitte seotud, kuid mind siiski arendav koolitus juhtub tööpäeval olema. Ettevõtte jaoks on oluline minu enda püstitatud eesmärgi täitmine ning kui ma seda pärast tööpäeva lõppu kodus hiliste tundideni teen ja õigeks ajaks valmis saan, siis on olukord win-win.”

Hea ülevaate SK tegevustest saab ettevõtte aastakonverentside salvestustest.

Vaata tööpakkumisi ja tule tööle!

Postituse teema