icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ettevõtetel on oluline omada toimivat sanktsioonide kontrolli protsessi

7. juuni 2022

Käimasolev Ukraina sõda on järjepidevalt laiendamas Venemaa ja Valgevene isikutele ja ettevõtetele kehtestatud sanktsioone.

3.06.2022 võeti vastu ja 4.06.2022 jõustus Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide kuues pakett.

Järjepidevalt laienevad sanktsioonide nimekirjad kinnitavad, et ettevõtetel on väga oluline omada toimivat sanktsioonide kontrolli protsessi. Creditinfo on loonud valiku teenuseid, mis aitavad selles igas suuruses Eesti ettevõtteid – https://creditinfo.ee/riskide-juhtimine/kyc/

4. juunil jõustunud Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide kuues pakett tõi ridamisi uusi muutuseid:

Kehtestati naftaembargo
• Keelati toornafta ja naftasaaduste importimine ELi merd mööda.
• Keelati osutada teenuseid, mida on vaja Vene toornafta ja naftasaaduste transportimiseks merd mööda.
• Keelati kindlustusteenuse osutamine kolmanda riigi laevadele, mis veavad Vene toornaftat või naftasaadusi.

Kehtestati finantssanktsioonid
• Keelati spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine (SWIFT) Venemaa pankadele Sberbank, Credit Bank of Moscow ja JSC Rosselkhozbank. See keeld hõlmab nende omandis olevaid panku. (Kohaldub üleminekutähtaeg).

Kehtestati nn propagandasanktsioon
• Meediakanalite Rossija RTR, Rossija 24 ja TV Center International ringhäälingutegevus ELis või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatatakse (kohaldub üleminekuaeg).
• Keelati toodete või teenuste reklaamimine Venemaa meediakanalite poolt toodetud või edastatavas sisus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all ja mille ringhäälinguload on peatatud.

Kehtestati teatud Teenuste osutamise keeld
• Keelati arvepidamise, audiitor- ja raamatupidamisteenuste, maksukonsultatsioonide, samuti äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale

Kehtestati täiendavad Ekspordipiirangud
• Laiendati Venemaa kaitsesektori tööstusliku baasiga seotud üksuste loetelu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule.
• Laiendati Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule kaasa aidata võivate kontrollitavate kaupade loetelu
• Nendest piirangutest sätestati erandeid ja üleminekutähtaegu

Valgevene osas:
• Laiendati nende üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiranguid seoses kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi-, tarne-, üleandmis- või ekspordilubadega ning seoses kaupade ja tehnoloogiaga, mis võivad aidata kaasa Valgevene sõjalisele ja tehnoloogilisele tugevdamisele või kaitse- ja julgeolekusektori arendamisele.
• Keelati spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine (SWIFT) Valgevene pangale Belinvest. See keeld laieneb selle keelu kohaldamisalasse kuuluvate pankade tütarettevõtetele.
• Vara külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld ning reisikeeld kehtestati 12 Valgevene isikule ja kaheksale üksusele.

Venemaaga seotud isikute osas
• Sanktsioonide nimistusse lisati 65 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut Euroopa Liitu. Nende seas on sõjaväelasi, Putini lähikondseid, oligarhe ja nende perekonnaliikmed ja nn rahvavabariikide juhte.
• Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu alla lisati 18 üksust (Venemaa kaitsetööstuse, logistika ja finantssektoris).

Allikas: (Rahapesu Andmebüroo) https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/venemaa-sojaline-agressioon-ukrainas#vi-sanktsioonipakett

Postituse teema