icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Otsime kolleegi: Suurkliendihaldur

7. okt. 2022

Kas tahaksid aidata kaasa, et intelligentsed andmed ja nendel baseeruvad lisaväärtust pakkuvad teenused saaksid osaks Eesti majanduskasvust? Tule meile tööle ning anna oma panus andmemaailma arengusse!

AS CREDITINFO EESTI on krediidi- ja äriinfo teenuseid pakkuv ettevõtte, mille põhiülesandeks on ettevõtjate ja eraisikute finantsriskide maandamine. Aastatega hangitud kogemused on meil aidanud areneda Eesti suurimaks ja professionaalseimaks krediidi- ja äriinformatsiooni pakkujaks nii Eestis kui ka olla partner rahvusvahelistele krediidi- ja äriinfo pakkujatele ning krediidi-kindlustajatele.

Oleme otsimas meie spetsiifilise valdkonnaga ärisse asjatundlikku ja meeskonnatööle orienteeritud

SUURKLIENDIHALDURIT

kes koostöös erinevate osapooltega tegeleb meie suurklientide arendus- ja müügiprotsesside juhtimisega, tagades sellega olemasolevate teenuste sujuva töö, müügimahtude kasvu ning uute lahenduste leidmise. Oma töös lähtud nii Creditinfo Eesti äristrateegiast kui kliendi vajadustest.

Pakume Sulle lisaks huvitavale ja mitmekülgsele tööle ning vääriliselt tasustatud panusele ka:

  • kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas ning võimalust paindlikult ühildada kodus ja töökohal töötamist.
  • mitmeid võimalusi terviseedenduseks ja ühisteks üritusteks.

Kirsiks tordil on meie targad, toredad ja sõbralikud töökaaslased, kes seisavad koos Sinuga ja Sinu kõrval, kellega koos tunda rõõmu tehtud tööst ja ühiselt saavutatud eesmärkidest.

Sinult ootame:

  • haridust majandus-, finants- või muul sarnasel erialal, väga häid finantsalaseid teadmisi;
  • varasemat töökogemust ärijuhtimise, finants- või müügivaldkonnas;
  • projektijuhtimise oskust ja kogemust;
  • eesti ja inglise keele oskust kõrgtasemel;
  • suhtlemis-, läbirääkimis- ja esinemisoskust, tulemustele orienteeritust.

Täiendavate küsimuste korral ettevõtte ja/või pakutava töö kohta võta ühendust meie HR partneriga e-kirja teel ene.moppel@creditinfo.com või telefonil 527 1850.

Kandideerimiseks saada oma elulookirjeldus hiljemalt 10. novembriks 2022 aadressil hr@creditinfo.ee

NB! Vaata ka

Postituse teema