icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Märtsist võtame kasutusele uue eraisiku krediidireitingu mudeli

25. jaan. 2023

Meil on rõõm teatada, et alates 01.03.2023 võtame eraisiku krediidireitingu raportides kasutusele täiustatud, versioon 4.0 krediidiskoori. Nii saame pakkuda veel riskikindlamaid krediidireitingu raporteid.

Uue krediidiskoori eelised:

  • Uue mudeli poolt antav keskmine riskitase vastab paremini tegelikule riskitasemele. Tänane mudel omab head järjestusvõimet, kuid veidi alahindab üldist riski portfelli tasemel. Täiustatud mudeli antavad hinnangud on keskmiselt täpsemad ning aitavad paremini hinnata tuleviku krediidikahjusid.
  • Uus mudel on treenitud selliselt, et treeningandmestiku algolukord vastab võimalikult täpselt sellele, milline on meie klientide olukord uute potentsiaalsete subjektide hindamisel. Treeningandmestikust on eemaldatud subjektid, kes erinevatel põhjustel potentsiaalseks kliendiks ei saaks.
  • Täpsustunud keskmise riskitaseme tõttu on klientide jaotus riskiskaalal paranenud ja jaotuse tipp jääb klassi “hea”.
  • Iga tunnuse mõju suurus vastab veelgi täpsemalt selle tunnuse ennustusjõule ja mõju tegelikult suurusele.
  • Täiendatud on lõppenud maksehäirete mõju riskihinnangutele.

Uus mudel säilitab kõik eelneva mudeli head omadused, muutunud pole sisendtunnuste käsitlemine aga skoorimise välistuskriteeriumid. Uus skoor on rakendatav samades töö- või otsustusprotsessides kui tänane mudel.

Postituse teema