icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Otsime kolleegi: Riski- ja vastavuskontrolli juht

6. jaan. 2023

AS CREDITINFO EESTI on krediidi- ja äriinfo teenuseid pakkuv ettevõtte, mille põhiülesandeks on ettevõtjate ja eraisikute finantsriskide maandamine. Aastatega hangitud kogemused on meil aidanud areneda Eesti suurimaks ja professionaalseimaks krediidi- ja äriinformatsiooni pakkujaks nii Eestis kui ka olla partner rahvusvahelistele krediidi- ja äriinfo pakkujatele ning krediidi-kindlustajatele.

Oleme otsimas meie spetsiifilise valdkonnaga ärisse asjatundlikku ja meeskonnatööle orienteeritud

RISKI- JA VASTAVUSKONTROLLI JUHTI

kelle töö peamiseks eesmärgiks on riskijuhtimise ja vastavuskontrolli raamistiku edasiarendus, rakendamine ja tõhusa toimimise tagamine.

Tööülesanded:

 • Riskijuhtimise poliitika ja süsteemi arendamine, riskide tuvastamine, mõõtmine, jälgimine ja juhtimine, riskianalüüside koostamine.
 • Vastavuskontrollisüsteemi arendamine, vastavusriskide tuvastamine, hindamine ja maandamine ning meetmete hindamine, õigusaktide ja teiste regulatiivsete nõuete muudatuste monitoorimine ja hinnangu andmine toodetele, teenustele, süsteemidele ja äriprotsessidele.
 • Talitluspidevuse poliitika väljatöötamine, planeerimine ja testimine.
 • Vastutusvaldkonna sisejuhendite väljatöötamine, juurutamine ning aruandlus.
 • Ettevõtte töötajate nõustamine ja koolitamine oma valdkonnas.

Pakume Sulle lisaks huvitavale ja mitmekülgsele tööle ning vääriliselt tasustatud panusele ka:

 • Kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas ning võimalust paindlikult ühildada kodus ja töökohal töötamist.
 • Mitmeid võimalusi terviseedenduseks ja ühisteks üritusteks.
 • Kirsiks tordil on meie targad, toredad ja sõbralikud töökaaslased, kes seisavad koos Sinuga ja Sinu kõrval, kellega koos tunda rõõmu tehtud tööst ja ühiselt saavutatud eesmärkidest.

Sinult ootame:

 • Praktilist kogemust vähemalt 3 aastat riskijuhtimise, vastavuskontrolli või sisekontrolli valdkonnas, finantssektoris või järelvalveasutuses.
 • Kõrgharidust (õiguse-, majanduse- ärijuhtimise valdkonnas).
 • Otsustamisjulgust ja ärilist mõtlemist.
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust.
 • Kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus, mõjuhinnangute koostamise kogemus, analüüsi-ja süstematiseerimisoskus.
 • Koostöövõimet, järjekindlust, täpsuts, initsiatiivikust, pingetaluvust, ausust.

Täiendavate küsimuste korral ettevõtte ja/või pakutava töö kohta võta ühendust meie HR partneriga e-kirja teel ene.moppel@creditinfo.com või telefonil 527 1850.

Kandideerimiseks saada oma elulookirjeldus hiljemalt 31. jaanuariks 2023 aadressil hr@creditinfo.ee

Postituse teema