icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide üheksas pakett

10. jaan. 2023

Kahjuks kestab jätkuvalt Venemaa agressioon Ukrainas, mistõttu kestavad edasi ka põhjused rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks.

Rahvusvahelises plaanis on küll kuulda soove teatud lääne liidrite poolt pehme rahu leidmise katsetest Venemaale, kuid see ei ole takistanud Euroopa Liitu poolt ühtselt sanktsioneerimise jätkamisest

Sealhulgas on jätkuvalt päevakorral ettepanekud nii Venemaa riiklike varade kui sanktsioneeritud isikute külmutatud eraomandi konfiskeerimiseks. Need mõtted vajavad veel eraldi väljatöötatud legislatsiooni, mistõttu hetkel pole teada kui edukaks võimalik protsess kujuneb.

16. detsember rakendus üheksas sanktsioonide pakett

Enne jõule, 16. detsembril võeti Euroopa Liidu poolt vastu sanktsioonide üheksas pakett (Määrus nr (EL) 2022/2475 ja rakendusmäärus nr (EL) 2022/2476, Määrus nr (EL) 2022/2474), mis üldjoontes sisaldab järgnevat:

EL Nõukogu otsustas lisada seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kehtestatud piiravate meetmete nimekirja (määruse nr (EL) 2022/2475 ja rakendusmääruse nr (EL) 2022/2476):

  • 141 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut Euroopa Liitu (kõrgemad sõjaväelased, listimata Duumaliikmed, propagandistid, Ukraina laste deporteerimise ja adopteerimise korraldajad).
  • 49 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu (sõjaväge toetavad ettevõtted, paramilitaarsed organisatsioonid, Roskomnadzor, poliitilised parteid (sh Ühtne Venemaa) ja 2 panka (ühelegi lisatud pangale ei kohaldata de-SWIFTi).

Lisati erand, mis võimaldab toidu ja väetistega tegelevatel sanktsioneeritud isikutel (oligarhidel) pädeva asutuse loal toidu ja väetiste kolmandatesse riikidesse viimiseks vajalikke tehinguid teha.

Lisaks otsustas EL Nõukogu vastu võtta uued piiravad meetmed kaupade ja teenuste expordi ja impordi osas (määruse nr (EL) 2022/2474), millega:

  • Laiendatakse ekspordikeeldusid drooni- ja lennukiosadele, teatud keemilistele ja bioloogilistele toodetele, elektroonikale, generaatoritele, paljudele raua ja terase toodetele ja kaevanduses kasutatavatele puuridele.
  • Laiendatakse teenuste osutamise keeldu reklaami- ja arvamusküsitluste pakkumisele ning toote testimise ja analüüsi teenustele.
  • Keelatakse investeeringud Venemaa mäetööstusse.
    Erand lubab endiselt investeerida ELile kriitilise tähtsusega materjalide kaevandamisse (pea 30 maavara, sh titaan, rauamaak, mineraalsed väetised, haruldased muldmetallid) ja energiatööstuses.
  • Keeldu kuuluda Vene riigi omandis olevate ettevõtete juhtorganitesse laiendatakse kõigile Vene riigiomandis olevatele ettevõtetele.
  • Propagandasanktsioone laiendatakse 4 telekanalile: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal.

Leevendatakse Vene nafta impordi keeldu, lubades importida ja 3. riikidesse transportida 6. paketi raames embargo alla lisatud maagaasi kondensaati, mis on nafta kondensaadiga sama tootekoodiga ja mida on vaja LNG tootmiseks.

Saame kõigile klientidele pakkuda abi eelkõige vara külmutamise ning majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelu tuvastamise vajaduse väljaselgitamisel, pakkudes selleks meie Tunne-Oma-Klienti lahendusi.

Postituse teema