icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Creditinfo Island: Sanktsioonide kontrolli tegemata jätmine tõi ettevõtetele hulgaliselt trahve

17. veebr. 2023

Ajakirja Norwegian Business Journal hiljutises hinnangus märgitakse, et 2022. aastal trahvisid Islandi regulaatorid riigis vastava kohustuse täitmise all olevaid isikuid (e. kohustatud isikuid) rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlevate seaduste mittejärgimise eest kokku 400 000 euro ulatuses.

Islandil on oluliselt tugevdatud järelevalvet seaduse täitmise üle ning seatud suund, et teavitamiskohustusega isikud täidaksid seadustest tulenevaid kohustusi.

Millised on Islandil aruandvate osapoolte kohustused?

Kohustatud isikute peamine ülesanne on teada oma äriklientidest ettevõtete taga olevaid isikuid. Sealhulgas kontrollitakse, kas ettevõtte esindajad ja tegelikud kasusaajad on poliitiliste sidemete tõttu suurendatud tähelepanu all või figureerivad rahvusvahelistes mustades nimekirjades.

Enne iga äritehingu alustamist tuleb täita kirjeldatud hoolsuskohustus ning kontrolli mitte-läbinud osapooltega ei ole riske arvestades lubatud äri teha. Samuti on see keelatud isikutega, kellega kirjeldatud hoolduskohustust ei teostatud.

Lisaks tuleb perioodiliselt jälgida kõiki ettevõtte ärisuhteid, et tuvastada kas äripartneriga seotud isikute ring või nende staatus muutunud (nt ettevõtte tegelik kasusaaja osutub poliitiliste sidemete tõttu kõrge riskiga gruppi).

Üksikisikute poliitilised sidemed

Neid isikuid, kes on hetkel või minevikus olnud avalikus teenistuses kõrgel ametikohal, loetakse koos nende lähimate pereliikmete ja lähedaste kolleegidega nende poliitiliste sidemete tõttu kõrgendatud ohu allikaks olevaks riikliku taustaga isikuks (ehk PEP-ks).

Islandi finantsinspektsioon peab nimekirja poliitilistest ametikohtadest, mida peetakse kõrgetasemelisteks avalikeks ametikohtadeks (nt. riigi kõrgeimad valitsejad, erakondade juhatuste üksikisikud, ülemkohtu kohtunikud, riigikohtu kohtunikud, Islandi keskpanga juhid, suursaadikud ja nende asetäitjad ning Islandi valitsusele enamusosalusega ettevõtete juhatuste ja juhid). Kõrge riskiga rühma kuuluvad kõik nende ametikohtade töötajad, samuti nende abikaasad, lapsed, kasulapsed, abikaasa vanemad ja õed-vennad.

Islandi regulaator on hiljuti trahvinud kohustatud isikuid kirjeldatud riskide mittepiisava uurimise ja ka oma seadusliku kohustuse eiramise eest.

Creditinfo arendab Põhja-Euroopa käepärasemaid taustakontrollivahendeid

Creditinfo on viimastel aastatel oluliselt laiendanud tunne-oma-klienti lahendusi. Kui varem oli paljudes ettevõtetes levinud viis oma klientide taustakontrolli tegemiseks käsitsi äriregistrit kontrollida, leida sealt seotud isikute nimed ja muu vajalik info ning seejärel seda infot samuti käsitsi sanktsioonide alusallikast kontrollida, siis 2022. aastal laiendasime Eesti suurima äriinfo portaali e-Krediidiinfo kasutusvõimalusi viisil, kus kliendid saavad iseseisvalt sisestada vastaval alamlehel huvipakkuva isiku nime, ning süsteem kontrollib seda vastu rahvusvaheliste sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade ning riikliku taustaga isikute (PEP) nimekirju.

Samuti oleme välja töötanud rakenduse Shared KYC Utility, kus saab Eesti ettevõtete Äriregistri andmeid raportiks koondada mugavalt ja kiiresti, raportit vajadusel täiendada muu infoga om äranägemise kohaselt (nt lisada riskihinnangu tulemus või muu kogutud info) ja skriinida ettevõttega seotud isikuid mugavalt LexisNexis sanktsioonide, jälgimisnimekirjade ja PEP andmebaasist.

Iseäranis kasulik on siin klientidele PEP andmebaasi kontroll, kuna Eestis sellist riiklikku baasi tänaseni ei peeta ning klientidel on tihti mure, kust just sellist usaldusväärset ja sõltumatut allikat riikliku tausta olemasolu kontrollimiseks leida.  

Rohkem infot kontrollide võimalustest leiad www.creditinfo.ee/kyc leheküljelt.

Postituse teema