icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Ülevaade Maksehäireregistri möödunud aasta kasutustrendidest

14. märts 2023

Creditinfo Eesti halduses olev Maksehäireregister on asutatud 2001. aastal Eesti pankade poolt, olles Eesti suurim ja vanim järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot koondav register. Maksehäireregister aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet.

Suurimad maksehäirete sisestajad on jätkuvalt finantssektorist

2022. aastal sisestas maksehäireid registrisse kokku 644 ettevõtet. TOP sisestajad tegevusalade lõikes olid

  • Krediidiasutused
  • Finantsteenuste pakkujad
  • Inkassoteenuse osutajad
  • Telekomi ettevõtted

Kogu aasta jooksul lisati ettevõtete poolt registrisse 88 101 uut maksehäiret, millest 90% olid eraisikute maksehäired. Juriidiliste isikute maksehäireid avaldati kokku 8 644.

Eestis on kümneid tuhandeid maksehäiretega isikuid

Kehtivate maksehäiretega eraisikuid oli 2022. aasta lõpu seisuga 58 185. Võrreldes aastataguse perioodiga kasvas antud näitaja 2%.

Võla likvideerimisel märgitakse kehtiv maksehäire lõpetatuks – 2022. aastal oli lõpetatud maksehäirega eraisikuid 104 406. Lõpetatud maksehäire näitab, et võlgnevus on tasutud, ent samas annab krediidiandjale hoiatuse, et isikul on olnud minevikus probleeme arvete tasumisega ja see võimaldab täpsemini tema krediidivõimelisust hinnata. Lõpetatud maksehäireid avaldatakse eraisikute puhul veel kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Kehtivate maksehäiretega juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid-asutusi oli 2022. aasta lõpu seisuga 20 441. Võrreldes 2021. aasta sama hetkega kasvas antud näitaja 7%.

Lõpetatud maksehäiretega juriidilisi isikuid oli 32 580. Ettevõtete puhul avaldatakse veel 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist antud infot.

Maksehäireregistris on kehtivaid maksehäireid üle 150 tuhande

Maksehäirega eraisikute poolt oli Maksehäireregistris kokku kehtivaid maksehäireid 2022. aasta lõpuga 125 469. Keskmine eraisiku maksehäire suurus ehk võlgnevus on summas 3026€.

Lõpetatud maksehäireid oli maksehäirega eraisikutel 317 653.

Kehtivaid juriidiliste isikute maksehäireid oli 2022. aasta lõppedes 43 502. Lõpetatud juriidiliste isikute maksehäireid oli 65 761.

Kehtivate maksehäirete arv on kasvanud

Kokku oli Maksehäireregistris avaldatud kehtivaid maksehäireid 168 971. Kui liita sellele ka lõpetatud maksehäirete info, on Maksehäireregistri maksehäirete koguarvuks 552 400, mis on võrreldes 2021. aastaga kasvanud ca 7%.

Seejuures on püsimas Maksehäireregistri efektiivsus. Kõikidest avaldamiseni jõudnud maksehäiretest iga neljas ehk 26% tasutakse koheselt esimese kuu jooksul ja pooled (47%) esimese kolme kuu jooksul pärast avaldamist.

Kõige suurem mõju on avaldamisel finantssektori võlgnevustele – 36% kõikidest pankade ja liisingettevõtete poolt avaldatud maksehäiretest tasutakse juba esimese kuu jooksul ja peaaegu 63% esimese kolme kuu jooksul.

Postituse teema