icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide kümnes pakett

1. märts 2023

Tänaseks on möödunud üks aasta Ukraina sõja algusest – loodetavasti ei ole enam jäänud kaua selle konflikti lõppemiseni. Rahvusvahelisel tasandil panustatakse selle eesmärgi saavutamiseks aktiivselt nii relvastuse abiga kui jätkuva sanktsioneerimispoliitika rakendamisega.

Viimasest tulenevalt heidame pilgu järjekordsetele arengutele Euroopa Liidu EL tasandil.

Seoses agressiooniga Ukrainas otsustas Euroopa Liit kehtestada 25.02.2023 agressorile (Venemaa) järjekordsed piiravad meetmed, mille täitmise eest peavad hea seisma kõik Euroopa Liidu äriühingud ja kodanikud. Järjekorras 10. paketi piiravad meetmed on oma olemuslikult alljärgnevad:

  • Laiendatakse ekspordikeeldusid kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale, mis võimaldavad Venemaal arendada sõjatööstust ja majanduslikku võimekust, sh haruldased muldmetallid, elektroonilised komponendid, droonid, raketid, helikopterid, muud masinad ja masinaosad, sõjalise otstarbega termokaamerad jms. Enamusele toodetele on seatud üleminekuaeg 1 kuu (keelu alla läheb kaubandusmaht aastase väärtusega 11,3 miljardit eurot).
  • Laiendatakse impordikeeldusid kaupadele, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu, sh asfalt, bituumen, erinevad kummitooted. Üleminekuaeg 3 kuud, sünteetilise kummi tooteid võib ELi importida kuni 30.06.2024 (aastane kaubandusmaht väärtusega 1,3 miljardit).
  • Keelatakse sanktsioneeritud relvade ja kahesuguse kasutusega kauba transiit läbi Venemaa kolmandatesse riikidesse, st eelkõige Kesk-Aasiasse.
  • Venemaa kodanikel ja elanikel keelatakse kuuluda elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete juhtstruktuuridesse. Üleminekuaeg 1 kuu, erand topelt-kodakondsusega isikutele.
  • 96 ettevõtet lisatakse kaitsetööstuse ettevõtete nimekirja, kellele kohalduvad karmimad ekspordipiirangud, sh ei tohi neile kaupu tarnida kolmandate riikide kaudu.
  • Vene füüsilistel ja juriidilistel isikutel keelatakse hoiustada gaasi ELi maa-alustes gaasihoidlates.
  • Propaganda sanktsiooni laiendatakse telekanalitele RT Arabic ja Sputnic Arabic. Keeld jõustub 6 nädala pärast.

Lisaks otsustas Euroopa Liidu Nõukogu laiendada isikute nimekirja, seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kehtestatud piiravate meetmetega:

  • Isikuvastaste sanktsioonide nimekirja lisatakse 87 isikut ja 34 üksust, sh propagandistid, sõjaväelased, poliitikud, annekteeritud alade ja Wagner grupi juhtfiguurid, Ukraina laste deporteerimise ja Iraani droonidega varustamise eest vastutavad isikud, kaitsetööstuse ettevõtted, laevanduses tegutsevad ettevõtted ning 3 suurt Venemaa panka Alfa-Bank, Rosbank ja Tinkoff Bank.

Detailne uute piiravate meetmete teave on vajadusele leitav leitav õigusaktidest – EL nõukogu 25. veebruari otsus 2023/432, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJPmäärus nr 2023/426 ja rakendusmääruse nr 2023/429 , mis muudavad ja rakendavad määrust 269/2014.

Saame kõigile klientidele pakkuda abi eelkõige vara külmutamise ning majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelu tuvastamise vajaduse väljaselgitamisel, pakkudes selleks meie Tunne-Oma-Klienti lahendusi.

Postituse teema