icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Otsime kolleegi: Juristi / andmekaitsespetsialisti

5. juuli 2024

CREDITINFO EESTI on Eesti vanim ja suurim ärialase taustateabe ning krediidiriski hindamise büroo. Creditinfo Eesti kuulub Creditinfo Group’i koosseisu, mis tegutseb Baltikumis, Islandil, Kesk-Euroopas, Kesk-Aasias, Ida- ja Lääne-Aafrikas.

Meie põhiülesandeks on ettevõtjate ja eraisikute finantsriskide maandamine, pakkudes krediidi- ja äriinformatsiooni Eestis. Oleme ka partneriks rahvusvahelistele krediidi- ja äriinfo pakkujatele  ning krediidi-kindlustajatele.

Otsime enda spetsiifilise valdkonnaga ärisse asjatundlikku ja meeskonnatööle orienteeritud

JURISTI / ANDMEKAITSESPETSIALISTI

Sinu tööülesanded – õigusvaldkond:

 • Nõustad meeskonda juriidilistes küsimustes, koostad õiguslikke arvamusi ja hinnanguid.
 • Corporate Governance: toetad juhatuse ja nõukogu tööd juriidilistes tegevustes.
 • Koostad ja haldad lepinguid ja muid õigusdokumente (nt volikirjad, põhikirja muudatused, registrikanded).
 • Pead läbirääkimisi lepingute ja muude õigusdokumentide vaates erinevad väliste osapooltega.
 • Tagad erinevate protsesside ning seonduvate sise-eeskirjade õigusaktide nõuetele vastavuse.
 • Suhtled grupi õigusvaldkonna töötajatega, osaled grupi poolt juhitavates projektides, vaatad üle ja rakendad grupi valdkonna poliitikad.
 • Koostad oma valdkonna kohta aruandluse Creditinfo Grupile ja juhatusele.
 • Nõustad meeskonda kliendisuhtluse osas ja panustad, kliendikaebuste tõhusasse lahendamisse.
 • Koostad erinevaid nõudeid ja kohtuväliseid kokkuleppeid.
 • Tegeled kohtumenetluste ja vaidlustega, suhtled Eesti juhtivate advokaadibüroodega.
 • Hoiad end kursis tulevaste õigusaktidega ja pakud sisendit õigusloome protsessis läbi erinevate huvigruppide.

Sinu tööülesanded – andmekaitse:

 • Jälgid andmekaitsenormide ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist ettevõttes, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist.
 • Teavitad ja nõustad vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid töötajaid seoses nende kohustustega, mis tulenevad andmekaitsenormidest.
 • Töötajate nõustamisele täiendavalt menetled andmesubjektide päringuid, suhtled klientidega andmekaitse teemadel, sh edastad arvamusi Creditinfo Eesti nimel.
 • Annad nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgid selle toimimist.
 • Tegutsed isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna. Menetled isikuandmetega seotud intsidente ja rikkumisi, haldad seonduvaid lepinguid ja registreid.
 • Viid läbi mõjuhinnanguid, õigustatud huvi analüüse,  koostad ja täiendad isikuandmetega seotud eeskirju ja töötlemistoimingute registrit
 • Monitoorid vastavaid regulatsioone (sh EDPB, AKI, IAPPi, ICO juhendid ja seisukohad).
 • Osaled ACCIS’e ja Creditinfo Grupi Data Protection kohtumistel ning suhtled grupi õigusvaldkonna töötajatega andmekaitse teemadel.

Sinult ootame:

 • Õigusteaduse magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad.
 • Sul on vähemalt viieaastane töökogemus juristina ning praktiline kogemus äri- ja lepinguõiguses ning andmekaitses.
 • Lisaks suurepärasele eesti keelele valdad Sa väga heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui kirjas.
 • Sulle on omane koostöö-, läbirääkimis- ja suhtlemisoskus ning lahendustele orienteeritus – tead, kuidas ei saa, kuid pakud omaltpoolt välja lahenduse, kuidas saab.
 • Oled oma töös efektiivne ning armastad lihtsust ja selgust.
 • Sul on hea stressitaluvus.

Pakume Sulle lisaks huvitavale ja mitmekülgsele tööle nii kohalikul turul kui võimalusele teha koostööd laiemalt rahvusvahelises grupis:

 • Kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas ning võimalust paindlikult ühildada kodus ja töökohal töötamist.
 • Mitmeid võimalusi terviseedenduseks ja ühisteks üritusteks.
 • Sind ootavad targad, toredad ja sõbralikud kolleegid ning igakülgne tugi valdkonda sisseelamisel.
 • Tasustame vääriliselt Sinu panuse.

Täiendavate küsimuste korral ettevõtte ja/või pakutava töö kohta võta ühendust meie HR partneriga e-kirja teel ene.moppel@creditinfo.com või telefonil 527 1850.

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 5. augustiks 2024 aadressil hr@creditinfo.ee