Üksikute maksehäire registreerimine Maksehäireregistrisse toimub neljas etapis:

  1. Maksehäire andmed sisestatakse e-Krediidiinfo.ee veebilehel. Selleks tuleb keskkonda Proff paketi kasutajana sisse logida, sisestada otsingusse võlgnevuses ettevõtte nimi ning vajutada ettevõtte detailvaate alajaotuses “Maksehäirete haldamine” nupule ‘Lisa uus’.
  2. Avanenud 3-sammulises vaates tuleb seejärel täita tühjad väljad: lepingu number, summa ja maksehäire algus. Maksehäire teatise jaoks valida teatise keel (est, eng või rus) ning kanal (post või e-kiri). Vajadusel uuendada aadress (vaikimisi kuvatakse võlglase juriidiline postiaadress ning üldmeil).

    Teatisel kuvame kontakttelefoniks Teie poolt “Maksehäire kontaktisiku ankeedis” märgitud telefoni. Maksehäire teatise eelvaateid näete etapis “Kinnitamine”.
  3. Seejärel saadetakse Maksehäireregistri teatis võlglasele: a) posti teel järgmisel päeval, b) e-kirja teel reeglina samal päeval pärast maksehäire sisestamist.

    Kirjas teavitatakse võlgnikku tema võla summast ja maksetähtajast ning hoiatatakse võlgnevuse avalikustamisest maksehäireregistris. Maksehäireregistri teatis on ennetav meede, mis aitab kaasa võlgnevuse kiirele tasumisele ning väldib maksehäire tekkimist.
  4. Kuuendal päeval pärast maksehäire sisestamist e-Krediidiinfo.ee’s saadab Creditinfo maksehäire sisestajale meeldetuletusmeili, milles palume kontrollida võlgnevuste tasumist võlgnike poolt. Vaidlustatud või tasutud nõuete alusel sisestatud maksehäire tuleb enne maksehäire avalikustamist E-Krediidiinfo maksehäirete nimekirjast kustutada. 7. päeval pärast maksehäire sisestamist E-Krediidiinfos registreeritakse maksehäire maksehäireregistris ning võlgnevuse andmed saavad avalikuks.

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev. Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

NB! Suuremahuliste maksehäire andmete sisestamine ja haldamine toimub läbi Creditinfo veebiliidese KiDocExhange.