Raport sisaldab:

  • esindusõigusega isikuid;
  • nõukogu liikmied;
  • aktsionäre/osanike;
  • muud ettevõttega seotud isikuid;
  • endised ettevõttega seotud juriidilisi isikuid.