Krediidijärelevalve võimaldab:

 • Saata kirju postiga
 • Saata kirju e-postiga
 • Saata SMS-e
 • Teha meeldetuletuskõnesid
 • Saata maksehäireregistri teatisi
 • Kanda võlglasi maksehäireregistrisse ja ajakohastada maksehäirete andmeid

Soovid lisainfot?

Meeldetuletuskõnede tegemiseks on Creditinfol oma kõnekeskus, milles kogenud töötajad teevad kõnesid kliendi tasumata arvetega võlglastele. Täiendavalt pakume võimalust edastada võlgnevused liidestuse kaudu pärast meeldetuletuste tegemist meie koostööpartneritest inkassofirmadele menetluse jätkamiseks inkassomenetluses.

icon

Millist kasu toob Teile Krediidijärelevalve?

Krediidijärelevalve teenus muudab kliendi krediidijuhtimisprotsessi oluliselt tõhusamaks. Tänu toetavatele IT-lahendustele toimuvad kõik vajalikud järelevalve tegevused süsteemselt ja kokkulepitult. Kogu info tehtud toimingute kohta on e-Krediidiinfos kliendile kergesti kättesaadav ja hallatav.  Creditinfo klientide kogemuse põhjal väheneb regulaarse teenuse tulemusena aastaga lootusetuste võlgnevuste osakaal kuni 50%.

Kuidas krediidijärelevalve toimub?

 1. Klient saadab Creditinfole failiga oma võlglaste andmed
 2. Creditinfo impordib võlglased krediidijärelevalve programmi
 3. Vastavalt kokkulepitud menetlusskeemidele määratakse süsteemi poolt tegevused võlglastega ja kanal (e-kiri, post, kõnekeskus, SMS, maksehäireregister)
 4. Krediidispetsialist vaatab kogu olulise informatsiooni läbi ja teeb vajadusel täpsustusi
 5. Teostatakse ettenähtud krediidijärelevalve tegevused võlglastega
 6. Programm koostab teostatud tegevustest koondraporti ja saadab selle kliendile
 7. Kogu protsess on kliendile ka reaalajas e-Krediidiinfos mugavalt jälgitav