icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Muudatused Krediidiinfo raportites seoses euro tulekuga

21. dets. 2010

Alates 1. jaanuarist 2011 on Krediidiinfo raportites kõik numbrid, mis väljendavad finantsnäitajaid, konverteeritud ametliku üleminekukursi (1 EUR = 15,6466 EEK) alusel eurodeks. Erandiks on ettevõtte põhikapital, mis kuvatakse registreerimisvaluutas. 

Krediidiinfo kokkuvõtlikes raportites Krediidireiting ja Faktiraport on parema võrreldavuse huvides kõik finantsarvud konverteeritud eurodeks. Samuti on eurodes kõik soovituslikud krediidilimiidi summad. 

Raportis Bilanss ja kasumiaruanne, mille andmed pärinevad äriregistrile esitatud raamatupidamisaruandest, säilib originaalvaluuta. 

Maksuvõlad ja nende ajalugu konverteeritakse eurodeks. Senine maksuvõlgade ajalugu kajastab võlgnevusi, mis ületavad 10 000 krooni piiri. Alates europäevast on vastavaks piirsummaks 639 eurot. 

Alates 1. jaanuarist 2011 loetakse maksehäireks võlgnevust, mis on koos intressidega ja viivistega on vähemalt 30,00 eurot ja vanem kui 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast. 

Erinevalt praegu kasutusel olevast korrast hakatakse võlgnevusi arvestama eurosendi täpsusega. 

Ametliku maksehäireregistri informatsiooni kasutavad pangad ja suured krediteerijad täpsete krediidiotsuste tegemiseks.

Postituse teema