Creditinfo Target nimekirjad on tõhusaks töövahendiks kui soovite:

  • Leida uusi kliente Eestis või välismaal;
  • Avastada uusi müügi-või turunduskontakte nii Eestist kui välismaalt;
  • Analüüsida oma konkurente või kliente;
  • Saada infot oma kliendiportfelli krediidiriski kohta;
  • Uuendada oma kliendibaasi andmeid.

Andmed väljastastakse .xlsx või .csv formaadis, kus Te saate otsustada, millist infot väljastatud nimekirjas näha soovite.

Miks kasutada Creditinfo Target keskkonnas koostatud müügi- või turundusnimekirju?

  • Nimekirjade koostamine on kiirem viis kui ise veebist infot otsides;
  • Väljastatud andmed on ajakohased ja kvaliteetsed;
  • Saadud andmeid on lihtne töödelda (sorteerida, filtreerida);
  • Meie spetsialist annab vajadusel nõu kui vajate abi nimekirja koostamisel.

Kui teil on küsimusi nimekirja koostamise kohta või soovite erilahendusega nimekirjade koostamiseks hinnapakkumist, siis palun võtke meiega ühendust aadressil lists@creditinfo.ee

Näiteid erinevate nimekirjade võimalustest

image

UUED REGISTREERITUD ETTEVÕTTED

Iga kuu registreeritakse Äriregistris ligi 2000 uut juriidilist isikut, kellel võib vaja minna erinevaid teenuseid alates pangandus- ja sideteenustest kuni lõunapakkumisteni välja.

Loe lähemalt
image

EESTI SUURIMAD TÖÖANDJAD

Saate koostada nimekirja ettevõtetest, kus panete ise paika töötajate arvu vahemiku.

Koosta nimekiri
image

RAHVUSVAHELISED NIMEKIRJAD

Tänu Creditinfo Grupi rahvusvahelisele võrgustikule on võimalik väga mugavalt erinevate parameetrite alusel tellida ettevõtete andmeid näiteks Lätis, Leedus või Soomes tegutsevatest ettevõtetest.

Koosta nimekiri
image

KLIENDIANDMETE UUENDAMINE

Kliendiandmete uuendamisel saate ise sisestada ettevõtted, kelle andmeid soovite uuendada. Tulemuseks on värsked andmed huvipakkuvate ettevõtete kohta.

Sisesta kliendiandmed

Võimalused nimekirjade täpsemaks sihtimiseks

1 – Määra filtrid

Creditinfo Target iseteeninduskeskkonnas on kasutada üle poolesaja erineva filtri, mille abil saate koostada just Teie ettevõttele vajaliku sihtrühma:

Üldandmed

Asukoht
Tegevusala
Asutamise aeg
Ettevõtlusvorm
Kinnistute arv
KMKR nr

Kontaktandmed

Telefon
E-post

Maksekäitumine

MTA nõuded
MTA deklaratsioonid

Krediidihinnang

Krediidireiting
Krediidihinnang

MTA kvartaalsed andmed

Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Käive
Töötajate arv

Finantsandmed

Müügitulu
Müügitulu tegevusalade lõikes
Müügitulu riikide lõikes
Eksport
Töötajate arv
Varad kokku
Kohustused kokku
Lühiajalised kohustused
Omakapital
Aruande aasta kasum (-kahjum)
Ärikasum (-kahjum)
EBITDA
Tööjõukulud
Likviidsuskordaja
Võlakordaja
Ärirentaablus
Käibe puhasrentaablus

2 – Vali andmed

Kui olete sobiva nimekirja filtrite abil loonud, on teil Creditinfo Target iseteeninduskeskkonnas valikus üle poolesaja erineva andmevälja, mida väljundiks määrata saate:

Üldandmed

Tegevusaadress
Juriidiline aadress
Põhitegevusala
Kõrvaltegevusalad
Asutamise aeg
KMKR number
Kinnistute arv
E-arve teenusepakkuja

Kontaktandmed

Telefon
E-post
Veebileht

Maksekäitumine

MTA nõuete summa
Esitamata deklaratsioonide arv

Krediidihinnang

Krediidireiting
Krediidihinnang
Maksehäire tekkimise tõenäosus
Soovituslik krediidilimiit

MTA kvartaalsed andmed

Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Käive
Töötajate arv

Seotud isikud

Kehtivad esindusõigusega isikud
Kehtivad omanikud
Kehtivad nõukogu liikmed
Tütar- ja sidusettevõtted
Äriregistri tegelik kasusaaja

Finantsandmed kasumiaruandest

Müügitulu
Aruande aasta kasum (-kahjum)
Ärikasum (-kahjum)
Kasum (-kahjum) enne maksustamist
Põhivara kulum ja väärtuse langus
EBITDA
Tööjõukulud

Finantsandmed bilansist

Varad kokku
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed kokku
Varud kokku
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused
Pikaaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused
Kohustused kokku
Aktsia- või osakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Omakapital

Muud majandusaasta aruande andmed

Töötajate arv
Eksport
Müügitulu riikide lõikes
Müügitulu tegevusalade lõikes
Audiitor

Finantssuhtarvud

Maksevõime kordaja
Likviidsuskordaja
Maksevalmiduse kordaja
Raha laekumisvälde (p)
Aktivate käibesagedus
Võlakordaja
Ärirentaablus
Käibe puhasrentaablus
Aktivate rentaablus (ROA)
Omakapitali rentaablus (ROE)