Kliendibaasi korrastamise käigus on Teil võimalik oma nimekirja uuendada järgnevate andmetega:

  • Üldandmed – Tegevusaadress, Juriidiline aadress, põhitegevusala, kõrvaltegevusalad, asutamise aeg, KMKR number, kinnistute arv, e-arve teenusepakkuja.
  • Kontaktandmed – Telefon, e-post, veebileht.
  • Maksekäitumine – MTA nõuete summa, esitamata deklaratsioonide arv.
  • Krediidihinnang – Krediidireiting, krediidihinnang, maksehäire tekkimise tõenäosus, soovituslik krediidilimiit.
  • MTA kvartaalsed andmed – Riiklikud maksud, tööjõumaksud, käive, töötajate arv.
  • Seotud isikud – Kehtivad esindusõigusega isikud, kehtivad omanikud, kehtivad nõukogu liikmed, tütar- ja sidusettevõtted, äriregistri tegelik kasusaaja.
  • Finantsandmed kasumiaruandest – müügitulu, aruandeaasta kasum (-kahjum), ärikasum (-kahjum), kasum (-kahjum) enne maksustamist, põhivara kulum, ja väärtuse langus, EBITA, tööjõukulud.
  • Finantsandmed bilansist – Varad kokku, käibevara, raha, nõuded ja ettemaksed kokku, varud kokku, põhivara, lühiajalised kohustused, lühiajalised laenukohustused, pikaajalised kohustused, pikaajalised laenukohustused, kohustused kokku, aktsia- või osakapital, eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum), omakapital.
  • Muud majandusaasta aruande andmed – Töötajate arv, eksport, müügitulu riikide lõikes, müügitulu tegevusalade lõikes, audiitor.
  • Finantssuhtarvud – Maksevõime kordaja, likviidsuskordaja, maksevalmiduse kordaja, raha laekumisvälde (p), aktivate käibesagedus, võlakordaja, ärirentaablus, käibe puhasrentaablus, aktivate rentaablus (ROA), omakapitali rentaablus (ROE).