icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

3 olukorda, millal kasutada Creditinfo Target ärinimekirjade tellimiskeskkonda

12. okt. 2023

Creditinfo on loonud Target ärinimekirjade iseteeninduskeskkonna, mille kaudu on võimalik osta erinevaid nimekirju nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete kohta.

Allpool toome välja 3 olukorda, kus kliendid kasutavad ärinimekirja koostamise võimalust:

Vajadus uute ettevõtete nimekirja järgi – Sageli on ettevõtetel oma äri laiendamiseks soov teada saada, milliseid uusi ettevõtteid on registreeritud. Selleks soovitame Creditinfo Target iseteeninduskeskkonnas valida ettevõtete nimekirja koostamise teenus. Sealt edasi saab klient ise valida, milliseid filtreid oma nimekirjale rakendada soovib ja millised andmed väljundis olema peaksid.

Näiteks tahtes nimekirja ettevõtetest, kes on oma äri alustanud selle aasta alguses, tegutsevad ehituse alal ja paiknevad Harjumaal ning andmetest soovides nende ettevõtete kohta nimekirjas näha tegevusaadressi, põhitegevusala, telefoni, e-posti, töötajate aru ja müügitulu. Siis antud parameetrite alusel koostatud nimekirjas on 670 ettevõtet, maksumusega 60,71 € + km. Tellitud nimekirja saab klient alla laadida oma e-postiaadressile saabunud meilist.

Soov klientide andmeid uuendada – Veendumaks, et Teie klientide andmed on ajakohased, on mõistlik neid aeg-ajalt uuendada. Creditinfo Target keskkonnas on seda võimalik teha, valides oma nimekirja täiendamise teenuse, sisestades klientide registrikoodid ning märkides ära uuendatud andmed, mida nimekirjas näha soovite.

Näiteks soovides uuendada 100 kliendi tegevusaadressi, põhitegevusala, telefoni, e-posti, töötajate arvu ja müügitulu, siis värskete andmetega nimekirja maksumuseks kujuneb 30 € + km. Nimekirja saab alla laadida oma e-postiaadressile saabunud meilist.

Tahtes leida uusi kliente välisturgudelt – Keskkond võimaldab tellida nimekirja ka rahvusvahelistest ettevõtetest – pakume Soome, Leedu & Läti ettevõtete andmeid. Selleks tuleb valida rahvusvahelise nimekirja tellimise teenus, määrata ära milliseid filtreid nimekirjas olevatele ettevõtetele soovite rakendada ja panna paika, millised andmeväljad loodavas nimekirjas olema peaksid.

Näiteks on huvi Soomes tegutsevate majutusasutuste nimekirja vastu. Soome ettevõtete nimekirja saamiseks tuleb iseteeninduskeskkonna vahendusel esitada päring, kuna välisriikides tegutsevate ettevõtete andmete kättesaadavus võib olla väga erinev, sõltudes juba ainuüksi konkreetse riigi seadusandlusest ning ka sellest, milliseid andmeid ja kuidas ettevõtete kohta kogutakse. Creditinfo võtab peale päringu esitamist hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kliendiga ühendust ja vajadusel täpsustab soovi.

Telli vajalik ärinimekiri Creditinfo Targetist > https://target.creditinfo.ee/

Postituse teema